Evropski poslanec Matjaž Nemec (S&D/SD) se je na današnjo sprejeto odločitev vlade o uvedbi nadzorov na mejah z Madžarsko in Hrvaško odzval z naslednjo izjavo, ki jo v nadaljevanju v celoti objavljamo:

»Obžalujem danes sprejeto odločitev vlade glede uvedbe nadzorov na notranjih mejah, a jo v danih zaostrenih svetovnih in geopolitičnih razmerah razumem.

Vlado na tem mestu pozivam, da morajo biti ukrepi sorazmerni in časovno omejeni. Hkrati upam, da bomo zmogli toliko politične zrelosti, da bomo nadzore bili sposobni takoj, ko bodo razmere omogočale, tudi odpraviti.

Na evropski ravni nemudoma potrebujemo reformo schengna, ki je sicer že vrsto let pod izjemnimi pritiski. Prvi poskus celovite reforme je na žalost leta 2019 enkrat že propadel.

Na mizi pogajalcev med Evropskim parlamentom in državami članicami je sedaj ponoven poskus spremembe schengenskih pravil.

Velika razhajanja o ključnih vidikih reforme ostajajo nerazrešena tako med državami članicami samimi, kot tudi med Svetom in Evropski parlamentom. Te se kažejo zlasti pri vprašanjih maksimalnega časovanega obdobja trajanja kontrol, pogojev za njihovo podaljševanje ter vprašanja, ali lahko države sprožijo nadzore zaradi povečanega pretoka migracij, kar v trenutni zakonodaji ni jasno definirano.

Na tem mestu zato odločno pozivam, da potrebujemo smiselno reformo pravil. Ta ne sme nikakor na dolgi rok ogroziti schengna in pa prostega pretoka gibanja kot enega izmed največjih dosežkov EU. Dogovor morajo pogajalci zato nujno doseči še pred volitvami prihodnje leto.«