Zaradi pomanjkanja napredka s strani držav članice EU na zakondajnem dosjeju o kriznem upravljanju z migracijami, ki je hkrati eden izmed ključnih gradnik solidarnosti, je bil Evropski parlament danes primoran ustaviti del pogajanj s Svetom iz paketa reform Evropskega azilnega sistema. 

V sredo, 20. septembra, smo se pooročevalci EP za reformo evropskega azilnega sistema sestali s predstavniki petih predsedstev Sveta Evropske unije. Ključni akteriji migracijske reforme smo se leta 2022 zaradi premajhnega napredka v pogajanjih na pobudo EP v skupnemu načrtu zavezali k sprejetju nove evropske zakonodaje o migracijah in azilu še pred naslednjimi evropskimi volitvami junija 2024. "To je bil prelomni korak v naši skupni zavezi razrešiti enega izmed najtrših zakonodajnih orehov EU," je takrat poudaril evropski poslanec Matjaž Nemec, sicer tudi poročevalec za kvalifikacijsko uredbo. 

"Pozdravljam, da je tudi na podlagi skupnega je Evropski parlament s trdno večino sprejel svoj pogajalski mandat za zakonodajne predloge novega pakta o migraciji in azilu aprila 2023, Svet pa svoje stališče za pogajanja junija 2023, a brez ključne krizne uredbe. V parlamentu smo zato v zadnjih nekaj mesecih večkrat opozoril Svet, da se bomo v primeru pomanjkanja napredka pri zakonodajnih predlogih povezanih z načelom solidarnosti pripravljeni odzvati tudi z zaustavitvijo pogajanj," je razmere opisal Nemec

Evropska unija je pred prelomnim trenutkom, ko že vse od leta 2016 reforma azilnega sistema stoji. "V EP smo že večkrat poudaril svojo zavezo celoviti reformi politike Evropske unije o azilu in migracijah. Vendar pa je to mogoče le, če se obravnavajo vsi vidiki te reforme, vključno s ključno komponento solidarnosti in poštene delitve odgovornosti med državami članicami EU. Uredba o obvladovanju kriz je bistven element te reforme, saj vzpostavlja predvidljiv solidarnostni mehanizem EU-ja za podporo državam članicam v primeru nenadnih kriznih situacij na področju migracij in azila. Ker se bo tekoči mandat iztekel v nekaj mesecih, šteje vsak dan. Dokler Svet ne sprejme svojega pogajalskega mandata na področju kriznega upravljanja, ne moremo začeti trialoga med institucijami, s katerim bi lahko dosegli kompromisno rešitev. Z velikim obžalovanjem smo zato danes obvestili rotirajoča predsedstva o naši odločitvi, da ustavimo pogajanja s Svetom o uredbah sistema Eurodac in uvedbi preverjanja državljanov tretjih držav na zunanjih mejah Unije," je še dodal Nemec

"To ni odločitev, ki bi jo sprejeli zlahka, vendar ocenjujem, da je nujna. Dosjeji nove zakonodaje so med seboj povezani, napredek pri nekaterih predlogih namesto pri drugih pa tvega zastoj pri pogajanjih in ogroža krhko ravnotežje, ki je reformi zagotovilo široko podporo v Parlamentu. Upam, da se bodo države članice zavedale nujnosti reforme in bodo v naslednjih tednih okrepile svoja prizadevanja za sprejetje svojega izhodiščnega pogajalskega položaja. Kot poročevalec Evropskega parlamenta sem odločen še naprej intenzivno sodelovati z Evropskim svetom, da bomo, kot dogovorjeno, azilno in migracijsko reformo sprejeli najkasneje do pomladi 2024," je še zaključil poslanec.