Evropski poslanec Matjaž Nemec (SD/S&D) je na pobudo številnih pozivov in opozoril državljank in državljanov EU ter držav Zahodnega Balkana na hrvaškega ministra za notranje zadeve, Dr. Božinovića, naslovil pisno prošnjo za večjo pretočnost zunanje meje Schengena za prihod v ali skozi Republiko Hrvaško.

Na ministra za notranje zadeve Republike Hrvaške dr. Davorja Božinovića sem danes naslovil odprto pismo glede opozoril državljank in državljanov Slovenije ter ostalih članic EU in držav Zahodnega Balkana o več kilometrskih zastojih za vstop na Hrvaško preko zunanje, t.i. schengenske meje.

Name se je namreč obrnilo veliko ljudi, ki zaradi poslovnih, izobraževalnih ali turističnih razlogov večkrat prečkajo mejo s Hrvaško, odkar pa je slednja članica Schengena, so se zastoji na mejah zelo povečali.

V pismu sem ministru Božinoviću pojasnil, da se bil vedno velik zagovornik vstopa Hrvaške v Schengen, prav tako pozdravljam napore, ki jih Hrvaška vlaga v izpolnjevanje obvez kot nove polnopravne članice schengenskega območja (predvsem v nadzoru zunanjih meja, v oziru preprečevanja ilegalnih migracij ter z njimi povezane vse bolj razraščajoče se trgovine z ljudmi).

Po moji oceni pa to ne sme botrovati pretiranim zastojem na mejah, poroča se o kilometrih kolon osebnih in tovornih vozil, v katerih se čaka na vstop na Hrvaško, žal tudi za čas hude poletne pripeke. Še več, po pričevanjih na najbolj obremenjenih mejnih prehodnih pogostokrat ni oprtih vseh pasov za prečkanje meje ali zagotovljenega posebnega pasu za državljane EU, kar bi vsem olajšalo vstop na Hrvaško.

Zato ministru za notranje zadeve Republike Hrvaške predlagam:
- da pristojni hrvaški policijski organi, skupaj z ministrstvom za notranje zadeve Republike Hrvaške, pregledajo program varovanja zunanje meje Hrvaške v schengenskem območju, vključno z ustrezno kadrovsko zasedbo,

- da se sprosti vse razpoložljive pasove na mejnih prehodnih za vstop na Hrvaško ter

- uvedejo posebni mejni pasovi za potnike, ki prihajajo iz EU.

Prepričan sem, da vse naštete aktivnosti ne bi smele ogroziti temeljitosti nadzora ali zmanjšati skladnosti s schengenskimi pravili, temveč bi koristile dobremu počutju ljudi, ki iz različnih razlogov pogosto prečkajo mejo z Republiko Hrvaško.