Danes je Evropska komisija znova objavila poročila o stanju vladavine prava v državah članicah Evropske unije za leto 2023. "Pri Sloveniji je zaznati opazen napredek, čeprav nas nekaj dela še čaka, kot denimo pri RTV Slovenija," je v odzivu, ki ga v nadaljevanju objavljamo v celoti, poudaril evropski poslanec in podpredsednik SD Matjaž Nemec (S&D).

»Poročilo Evropske komisije o vladavini prava v državah članicah EU za leto 2023 nedvoumno kaže na odločen preobrat naše države v pozitivno smer v zadnjem letu, po tem, ko so bili Slovenija in vsi njeni podsistemi pod prejšnjo vlado degradirani na domala vseh področjih življenja in demokracija ogrožena. S poročilom smo lahko bistveno bolj zadovoljni kot prejšnje leto, a vsekakor nas morajo opozorila Komisije o nujnosti nadaljnjega dela in prizadevanj še naprej zavezovati, da dana priporočila Komisije čimprej uresničimo.«

»Pomemben napredek je tako Slovenija dosegla zlasti pri zmanjšanju ali v celoti odpravi vpliva politike na delo preiskovalnih organov in policije, na področju protikorupcijske strategije, povečanju avtonomije neodvisnih organov, izboljšanju položaja novinarjev in medijske krajine, pomembnem sprejetju zaščite žvižgačev ter spremembi glede parlamentarnih preiskav.  Nekaj dela sicer Slovenijo še čaka, česar pa se je vlada že lotila z vložitvijo ali sprejetjem ustreznih zakonodajnih sprememb, denimo glede položaja sodnikov in njihovih plač ter ukrepov za boljšo zaščito novinarjev.«

»Vladavina prava in pluralna medijska krajina sta eni izmed temeljnih postulatov in gradnikov Evropske unije, pri čemer pa nobena država ni imuna na težave ali strukturne pomanjkljivosti. Zato je toliko bolj pomembno, da institucije EU stalno spremljajo stanje ter z letnimi pregledi in priporočili za ukrepanje krepijo evropsko demokracijo in vladavino pravo.«

»Prepričan sem, da je čas naslednjih mesecev ključen za to, da se v luči nove medijske zakonodaje ter njene referendumske potrditve čim prej uredijo razmere na javni Radio-televiziji Slovenija!«

Temu nenazadnje pritrjujejo tudi sodbe slovenskih sodišč o nezakonitih imenovanjih vodstva RTV Slovenija, prav tako o še vedno zaskrbljujočih razmerah na javni medijski hiši pričajo zaposleni, ki jim je bila pod taktirko prejšnje oblasti grobo odvzeta možnost opravljanja novinarskega in uredniškega poklica v skladu z načeli demokratičnega, pluralnega in neodvisnega novinarstva.«

Poročilo Komisije zato vidim kot pohvalo - »ste na pravi poti« in klic – » po  tej poti nadaljujte še odločneje in hitreje.«