Evropski poslanec Matjaž Nemec (S&D/SD) je v Evropskem parlamentu sprožil pobudo za nujno razpravo na naslednji plenarni seji o nezakonitih nadzorih na notranjih schengenskih mejah. Več mesecev po odločitvah tako EU Sodišče kot avstrijskega deželnega sodišča je Avstija - podobno kot še 5 drugih držav schegenskega območja - znova podaljšala nadzore še za šest mesecev. Razmere terjajo odločno ukrepanje, Komisija kot Svet pa odločitvi sodišča očitno ignorirata.

V imenu skupine S&D je tako evropski poslanec Nemec zahteval takojšnjo obravnavo na plenarem zasedanju EP. 
❗️➡️Zahteva za razpravo v Evropskem parlamentu (EP) glede podaljševanja mejne kontrole Avstrije ter še petih držav EU v schengenskem območju,
❗️➡️zahteva za pojasnilo Evropske komisije (EK) in Sveta, ali je nadzor na notranjih mejah Schengna zakonit ter v skladu s pravom EU, tudi v luči nedavne sodbe Sodišča Evropske unije in sodiča avstrijske Štajerske.
Ob tem je poslanec poudaril: "Schengen je eden izmed najbolj prepoznavnih in največjih dosežkov Evropske unije (EU), ki že več kot 27 let omogoča prosto gibanje več kot 420 milijonom Evropejcem brez kontrol na notranjih mejah. Zaradi nenehnih kriz, s katerimi se Evropa sooča v zadnjih letih, šest držav že skoraj 7 let!, vse od 2015, nezakonito podaljšuje nadzore na notranjih mejah - tudi naša soseda Avstrija.
Mejna kontrola tako dnevno povzroča težave čezmejnim delavcem, gospodarsko škodo podjetnikom ter dolge čakalne vrste, ki v času turistične sezone postajajo nevzdržne. Vse to dogaja kljub jasnemu sporočilu sodišča avstrijske Štajerske ter Sodišča Evropske unije, ki sta nedavno tega odločila, da so da so avstrijski nadzori na meji s Slovenijo že od novembra 2017 nezakoniti. Pravna podlaga namreč Avstriji dovoljuje največ 6- mesečni nadzor na meji s Slovenijo v primeru iste grožnje. A videti je, da se tako Avstrija kot Evropska komisija na sodbi požvižgata. Naša severna soseda je namreč maja EK znova obvestila o novem podaljšanju nadzorov še za nadaljnjih 6 mesecev. Takšno neposredno neupoštevanje sodb sodišč brez vsakršnih posledic ne ogroža samo vladavino prava, pač pa Schengen kot celoto ter resno načenja zaupanje med državami članicami EU."
Ter nato dodal še: "Evropskemu parlamentu sem zato podal pobudo, da poslanci in poslanke opravimo razpravo o tej problematiki na naslednji plenarni seji Parlamenta. Pričakujem, da bomo na zasedanju odločno zahtevali spoštovanje sodb sodišč ter odpravo mejnih kontrol znotraj schengenskega območja. Ob pozivu za razpravo, pa od Evropske komisije in Sveta med drugim pričakujem tudi pojasnila na vprašanja:
❓Ali je nadzor na notranjih mejah kot ga izvaja ter nenehno podaljšuje šest držav članic EU zakonit v skladu s pravom EU?
❓Kako si Komisija in Svet razlagata nedavno sodbo Sodišča Evropske unije (C-368/20) z dne 26. aprila 2022?
❓Kaj bo Komisija storila, da bi zagotovila spoštovanje navedene sodbe in zakonodaje ter na kakšen način?"