"Izjemen uspeh, imamo dogovor! Po dveh mesecih in pol intenzivnih pogovorov sem danes v Strasbourgu v imenu Evropskega parlamenta s švedskim predsedstvom Svetu Evropske unije sklenil dogovor o popolni digitalizaciji evropskega vizumskega sistema in uvedbi e-vizumov,« je po končanih tristranskih pogajanjih poudaril poročevalec Evropskega parlamenta in evropski poslanec Matjaž Nemec (S&D/SD).

Čeprav so vizumske vloge in odločitve danes že elektronsko evidentirane v vizumskem informacijskem sistemu (VIS), sta bila dva pomembna koraka še vedno papirnata: in sicer prošnja za pridobitev vizuma ter vizumska nalepka v potnem listu.

»Novi e-vizumi tako pomenijo hitrejše, bolj enostavne, cenejše in - zahvaljujoč parlamentu - tudi bolj podatkovno varne vizumske postopke. V pogajanjih smo namreč uspeli doseči dogovor o povsem novem členu, ki vzpostavlja pomembne varovalke na področju varovanja in obdelave osebnih podatkov,« je dodal pogajalec Nemec.

»Številne zahodne države, kot so ZDA, Avstralija pa tudi Rusija, so svoje vizumske politike že digitalizirale. Evropska unija je tu močno zaostajala. Po novem bo prosilec namesto za nemški, švedski ali slovenski vizum preko enotnega evropske portala zaprosil za evropski vizum. Vizumska digitalizacija s tem predstavlja enega izmed ključnih gradnikov evropske identitete napram preostalemu svetu,« pri opisuje poslanec Nemec.

»Pomembna sprememba novega sistema bo tudi neomejena veljavnost vizumov. Ti so bili namreč do sedaj vedno vezani na veljavnost potnega lista. Po preteku veljavnosti potovalnega dokumenta si bo lahko imetnik vizuma za zgolj 20 evrov potrdil veljavni vizum v novem osebnem dokumentu. Do danes je bil namreč primoran imetnik znova zaprositi za vizum in ponovno opraviti celoten postopek ter plačati celotno pristojbino 80 evrov. V parlamentu smo v pogajanjih dosegli zmanjšanje pristojbine za polovico, čemur je sprva nasprotovalo švedsko predsedstvo,« je ob uspehu poudaril poročevalec Nemec.

 

Opomba za urednike

*Dogovor morajo sedaj formalno potrditi ministri v imenu držav članic kot tudi pristojni odbor ter nato celoten Evropski parlament. Predlog je Evropska komisija predstavila maja lani, nato je odbor Evropskega parlamenta za notranje zadeve (LIBE) Matjaža Nemca imenoval za poročevalca, ki je v tristranskih pogajanjih zastopal parlament. Nova EU vizmska platforma, bo po preteku prehodnega obdobja obvezna za vse države članice, v celoti bo predvidoma zaživela z letom 2031