"Digitalizacija prinaša številne priložnosti, povečuje dostopnost in varnost. Tudi na področju EU vizumov," je poudaril evropski poslanec Matjaž  Nemec (S&D/SD). Poslanec bo svoje poročilo kot poročevalec predstavil na odboru za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (LIBE) 8. novembra.

Celotno poročilo si je moč ogledati na povezavi bit.ly/3z6WtHq .