"Današnji nagovor predsednice Evropske komisije (EK) Ursule von der Leyen v Evropskem parlamentu (EP) je dodobra osvetlil poglavitne pereče izzive, s katerimi se sooča Evropska unija, med njimi pričujočo energetsko krizo, draginjo, inflacijo, klimatskimi spremembami ter grožnjo človekovim pravicam, mednarodnemu pravu in temeljnim  zavezan, na katerih je zgrajena Evropska unija," je v današnjem odzivu poudaril evropski poslanec Matjaž Nemec (SD/S&D).

"Vse izzive je predsednica EK povezala v napoved celovitega ukrepanja Unije, s skupnim imenovalcema - solidarnost in enotnost, pričakujem pa, da se bo napoved v naslednjih tednih realizirala v konkretne, predvsem pa skupne ukrepe vseh držav članic EU, brez izjem in prilagajanja posamične države na račun dobrobiti vseh ostalih 26-ih.

Navkljub celoviti analizi ter poudarkom na posledicah naraščajočega pritiska zatečenega stanja na energetskih trgih, pa nagovora ne morem ocenjevati v merilu uspešnosti/neuspešnosti - o tem kot rečeno bodo odločala le dejanja Unije, ta pa bodo lahko učinkovita le ob hitrem, pravzaprav takojšnem ukrepanju.

Zato me veseli, da se predsednica EK ni izogibala napovedi konkretnih ukrepov, česar je v preteklih tednih umanjkalo, ljudem pa prinašalo veliko strahu. Nujno se mi zdi tudi, da  je predsednica napovedala boj proti »vojnemu dobičkarstvu«, vse bolj se namreč kaže, da enormni porasti cen niso zgolj posledica pretresov na trgu zaradi vojne v Ukrajini, temveč se slednjo želi tudi izkoristiti za priročen alibi lažne nujnosti visokih cen hrane, pa energentov in električne energije.

Sicer tudi pozdravljam napoved predsednice glede samostojnega oblikovanja cene elektrike, brez vezanosti na plin,  prav tako odločenost za korenito reformo trga plina in elektrike.

Glede na nastale razmere na danih trgih energentov in električne energije, je pred nagovorom obstajala tudi bojazen, da bo EK »popustila« pri naporih reševanja ostalih perečih izzivov, ali še več, zelene politike puščala v ozadju. To se ni zgodilo, vendar pa tudi najbolj izbrane besede ne  bodo odtehtale pomena dela Unije v prihodnosti, tudi pri naslavljanju izzivov klimatskih sprememb, zato pozdravljam napoved Komisije po podvojitvi zmogljivosti za gašenje požarov, sam sem na predsednico EK pred dnevi, skupaj s podpisi še 27-ih poslank in poslancev naslovil pobudo za vzpostavitev mehanizma za vzpostavitev vseevropskega mehanizma za upravljanje in obnovo pogorišč.

Če povzamem, današnji nagovor sicer bolj kot smerokaz delovanja Unije v prihodnjih mesecih vidim kot željo predsednice EK, da popravi slab vtis o nezmožnosti pravočasnega in enotnega ukrepanja Unije v preteklem obdobju ter kot neko subtilno prošnjo poslankam in poslancem, ter vsem državam članicam EU za enotnejše ukrepanje. Prav tako je pomembno, da je iz besed  von der Leynove zaznati tiho svarilo ekstremističnim politikam, da zanje ne bo in v našem prostoru ni mesta, ker Unija ostaja odločena braniti demokracijo in vladavino prava. Vendar bi ob tem pričakoval nekaj več poudarka na konkretnih, še nerešenih težavah Unije, med drugim na pomenu doslednega izvajanja schengenske politike ter zavezo Unije za skrb za najranljivejše, socialno ogrožene skupine."