Evropska poslanca Socialnih demokratov Milan Brglez in Matjaž Nemec sta v Evropskem parlamentu sprožila pobudo, da naj EU vzpostavi vseevropski mehanizem za upravljanje in obnovo pogorišč po uničujočih požarih. Po postopku zbiranja podpisov poslancev Evropskega parlamenta bo ta s pozivo za ukrepanje poslana Predsednici Evropske Komisije Ursuli von der Leyen ter predsedujočemu Svetu EU premierju Češke republike Petru Fialu.

❗️❗️➡️Čas je, da EU vzpostavi Vseevropski mehanizem za pomoč državam, ki so jih prizadeli uničujoči požari!⬅️❗️❗️
Danes sem skupaj s poslanskim kolegom Milanom Brglezom poslankam in poslancem Evropskega parlamenta v sopodpis poslal pobudo za vzpostavitev Vseevropskega mehanizma za upravljanje in obnovo pogorišč po uničujočih požarih v državah članicah Evropske unije ter državah kandidatkah in potencialnih kandidatkah za članstvo v Evropski uniji.
Pobudo bova z Milanom septembra, skupaj s podpisi še ostalih zainteresiranih poslank in poslancev EP, naslovila na predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen ter predsednika vlade Češke republike, države, ki predseduje Svetu EU, Petra Fiala.
????????⏬⏬⏬⏬⏬⏬⏬⏬⏬⏬⏬⏬⏬⏬⏬????????
POBUDA ZA VZPOSTAVITEV VSEEVROPSKEGA MEHANIZMA ZA UPRAVLJANJE IN OBNOVO POGORIŠČ
Spoštovana predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen,
spoštovani predsednik vlade Češke republike Petr Fiala,
na vas naslavljamo pobudo za ustanovitev Vseevropskega mehanizma za upravljanje in obnovo pogorišč po uničujočih požarih v državah članicah Evropske unije ter državah kandidatkah in potencialnih kandidatkah za članstvo v Evropski uniji.
Zadnja poletja in še posebej letošnje smo v Evropi priča ognjeni apokalipsi, ki s svojim opustošenjem povzroča velikansko škodo naravi, ljudem, živalim in lastnini. Dolgoročne posledice požarov segajo praktično v vse sfere življenja v EU ter vse bolj očitno učinkujejo na socialne, okoljske, podnebne in gospodarske politike EU.
Uničujoči gozdni požari ne poznajo državnih ali etničnih meja, zato jih lahko učinkovito naslavljamo le z vseevropskimi mehanizmi preprečevanja, kriznega upravljanja ter odpravljanja posledic požarov. Požarno najbolj ogrožene države EU, med njimi države sredozemskega območja, se v poletnem času ob obsežnejših požarih opirajo ravno na veliko solidarnost med državami članicami EU. Te si med seboj pomagajo po svojih najboljših močeh z letali, helikopterji, dobrodošla je tudi pomoč civilne zaščite EU ter njenega mehanizma rescEU.
V času dolgotrajnih vročinskih valov in suše pa uničujoči požari po državah velikokrat divjajo istočasno, tako da je solidarnostna pomoč lahko okrnjena, ko je protipožarne sile treba razporediti po več območjih. Zato pozdravljamo napoved komisarja Lenarčiča za nakup novih letal za gašenje požarov v okviru rescEU. A spopadanje s požari more biti osredotočeno samo njihovo gašenje, pač pa v preventive ukrepe že veliko poprej. Najprej s preprečevanjem požarov, vključno z ustrezno politiko urejanja gozdov, sečnje, v določenih primerih tudi z odstranitvijo neeksplodiranih ubojnih sredstev ter izgradnjo ustreznega vodovodnega omrežja. Po stihiji pa se mora delo osredotočiti na obnovo, ki vključuje ukrepe za omilitev posledic požarov, čiščenje pogorišč ter njihovo pripravo za trajno sanacijo, med drugim z ukrepi pogozdovanja. Požari največkrat uničujejo prav gozdove in gozdno rastje. Gozdni ekosistem pa je po uničujočih požarih tako zelo prizadet, da ta potrebujejo več let, tudi desetletij, da si ponovno, če sploh, kdaj opomore.
Spoštovane in spoštovani, če kaj, nam prav požari ter podobne naravne katastrofe venomer znova kažejo, da sta solidarnost ter pravočasno skupno ukrepanje na ravni Unije najboljši recept za spopadanje s tegobami, ki jih v vse večji meri kažejo posledice globalnega segrevanja.
Evropska unija je zavezana zelenim politikam in v svoji novi Strategiji za biotsko raznovrstnost tudi načrtuje konkreten zakonodajni okvir za obnovo degradiranih ekosistemov. Prepričani smo, da nam prav zadnja nadpovprečno vroča poletja in uničujoči požari kažejo, da moramo še v večji meri ter z več skupnih naporov nasloviti področje upravljanja in obnove pogorišč.
Zato na vas naslavljamo pobudo za ustanovitev Vseevropskega mehanizma za upravljanje in obnovo pogorišč po uničujočih požarih v državah članicah Evropske unije ter državah kandidatkah in potencialnih kandidatkah za članstvo v Evropski uniji.
Vseevropski mehanizem za upravljanje in obnovo pogorišč naj zaveže EU za ustanovitev operativnega programa - na eni strani - s preventivnimi ukrepi za preprečevanje požarne ogroženosti ter na drugi strani - z ukrepi požarne obnove in odstranjevanja posledic požarov s pogozdovanjem požarišč z ustrezno finančno podporo EU.