SD poslanca Evropskega parlamenta Milan Brglez in Matjaž Nemec sta danes na Evropsko komisijo naslovila poziv za sprejem zakonodajnega okvira, ki naj na ravni EU poenoti maksimalno dovoljeno temperaturo na delovnem mestu v zaprtih prostorih in na prostem. Visoke temperature namreč močno ogrožajo zdravje ljudi ter vplivajo na delovni proces.

V vprašanju Komisiji sta poudarila, da je po podatkih Eurofounda danes “skoraj četrtina delavk in delavcev vsaj četrtino svojega delovnega časa izpostavljena ekstremno visokim temperaturam; v sektorjih kmetijstva in industrije je delež takih delavk in delavcev še višji (36 %), medtem ko so toplotne obremenitve najhujše v gradbenem sektorju (38 %).
Nekaj moramo storiti,” je bil v pobudi jasen Milan Brglez, “saj tako ne gre več naprej. Prepuščanje dovoljene maksimalne temperature državam članicam slabi položaj delavcev, predvsem pa ogroža njihova življenja. Zato se sam zavzemam, da naredimo vse, da bi delavci v vseh panogah delali v znosnih temperaturah, ki so na ravni slovenske zakonodaje, tj. do 28 stopinj Celzija.”
Evropski poslanec Nemec je nato dodal: "Ob vse bolj vročih poletjih ter vse daljših in številčnejših vročinskih valovih je minimalen standard, za katerega v Evropi 2022 ne bi smelo biti nikakršne, še najmanj pa zakonodajne ovire, delavcem in delavkam zagotoviti primerne temperature pri opravljanju službenih obveznosti. Zanašanje na ureditve na nacionalni ravni se je glede na vsa poročanja zadnjih tednov izkazalo za nezadostno, zato pričakujeva takojšnjo pripravo zakonodaje na ravni EU za določitev natančno določenih in še sprejemljivih vrednosti temperature na delovnem mestu, ki naj veljajo za vse članice EU,” je še poudaril poslanec EP Matjaž Nemec.