Evropski poslanec Matjaž Nemec (S&D/SD) je danes na evropskega komisarja Janeza Lenarčiča zadolženega za krizno upravljanje naslovil poslansko pobudo za trajno namestitev letala za gašenje v Sloveniji oziroma območju severnega Jadrana, ki jih namerava EU kupiti za države članice v okviru programa RescEU.

Evropski poslanec Matjaž Nemec je ob tem poudaril: "Pozdravljam napoved komisarja Lenarčiča, da mehanizem za civilno zaščito rescEU okrepi svojo floto z dodatnimi letali za gašenje, ki so se zadnje tedne v številnih požarih po vsej Evropi izkazala za nepogrešljiva v boju z ognjem. Ob dolgotrajni suši in intenzivnih vročinskih valovih, so žal tudi Slovenijo - območje Goriške in Kraške krajine - zajeli številni požari. Te naši požrtvovalni gasilci ob pomoči iz zraka, tudi sosednjih Italije in Hrvaške, komajda uspejo krotiti, dodatne težave predstavljajo še okvare na vodovodnem sistemu ter nasploh pomanjkanje vode.
Strinjam se z oceno, da je zaradi klimatskih sprememb, ki v prihodnje ne obetajo boljših scenarijev glede požarov v naravi, treba v največji meri zagotoviti učinkovite ukrepe za pomoč ob požarih v EU. Je pa smiselno, da EU ob nabavi dodatnih letal za gašenje, v kolikor tega še ni storila, pripravi operativen načrt, kam bo letala namestila – glede na požarno ogroženost posamičnih držav in regij. Kraška krajina v Sloveniji in sosednji Italiji se je že večkrat izkazala za požarno ogroženo območje, letošnje poletje tej tezi samo še pritrjuje, žal na najmanj želen način – s katastrofičnimi in še komajda obvladljivimi požari. Zato dajem pobudo, da ima naša država oziroma območje severnega Jadrana stalno stacionirano letalo za gašenje iz programa rescEU, ko je od reakcijskega časa od pričetka požara odvisno, kako uspešno bo spopadanje z ognjem," je še zaključil Nemec.