“Medtem ko se izraelska vojaška operacija v Gazi krvavo nadaljuje in je že terjala več kot 18.200 žrtev, nekatere evropske države v Izrael še naprej izvažajo orožje. Če bi to orožje bilo uporabljeno v Gazi, bi to lahko pomenilo kršitev mednarodnega občega prava in EU pravil. Zato sem na Svet naslovil nujno poslansko vprašanje, kako države članice ugotavljajo in zagotavljajo skladnost uporabe izvoženega orožja z mednarodnim pravom,” je poudaril evropski poslanec Matjaž Nemec (S&D/SD).

Številne človekoljubne in mednarodne organizacije, vključno z Združenimi narodi opozarjajo, da se v Gazi dogajajo hude kršitve človekovih pravic in mednarodnega prava, humanitarna katastrofa je dosegla epske razsežnosti. Varnih območji za civiliste v Gazi ni, vojaška operacija Izraela pa se nadaljuje. 

Kljub temu naj bi po poročanju nevladnih organizacij nekatere evropske države, kot so Nemčija, Nizozemska in Italija, tudi po 7. oktobru letos nadaljevale z izvozom orožja v Izrael. A države so dolžne v skladu z mednarodnim občim pravom kot tudi v skladu s Skupnim stališčem Sveta 2008/944/SZVP* preverjati, ali to orožje pripomore oziroma prispeva h grobemu kršenju človekovih pravic ali mednarodnim zločinom.

Na Svet sem zato naslovil nujno poslansko vprašanje (spodaj), kako preverjajo uporabo ter skladnost izvoza tega orožja z mednarodnim pravom in pravili EU in kako zagotavljajo, da se zadevno orožje ne uporablja v nasprotju s pravom in načeli.

Evropa je v svojem bistvu mirovni projekt, ki je nastala kot odgovor sprave po svetovni vojni. Spoštovanje človekovih pravic in mir sta v evropskem DNK. Zato nikakor ne moremo pristati na to, da bi si Evropa umazala roke s krvjo nedolžnih palestinskih žrtev v Gazi. Še več, vsi skupaj moramo aktivno delovati tako, da preprečimo hudodelstva ter grobe kršitve človekovih pravic in genocida, kot nam mednarodno pravo veleva,” še dodaja Nemec.

 “Če obstaja zgolj teoretična verjetnost, da je bilo evropsko orožje uporabljeno na civilistih v Gazi, so države sokrive zločinov. Zato se pridružujem pozivom, da je potrebno izvoz orožja v Izrael nemudoma ustaviti. To je namreč naša skupna moralna in pravna obveza,” je še zaključil Nemec.

 

* Skupno stališče Sveta 2008/944/SZVP, z dne 8. decembra 2008, ki opredeljuje skupna pravila glede nadzora izvoza vojaške tehnologije in opreme https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008E0944