Na ponudo S&D je Evropski parlament na plenarnem zasedanju razpravljal o stanovanjski problematiki mladih, zlasti v luči vsesplošne draginje. V razpravi je evropski poslanec Matjaž Nemec (S&D/SD) poudaril, da: "V EU po nekaterih ocenah primajkuje cenovno dostopnih stanovanj za več kot 80 milijonov ljudi. Stanovanja za mlade so kjučna za socialno Evropo!"  

Celoten govor poslanca iz razprave Evropskega parlamenta objavljamo v nadaljevanju:

"Spoštovani,

pomanjkanje cenovno dostopnih stanovanj pesti več kot 80 milijonov ljudi v Evropi.

Kljub gradnji novih stanovanj kriza ostaja, saj se ta gradijo predvsem za trg, in ne za ljudi. Ta poslovno zgrešena taktika je kratkovidna in povzroča uničujoče posledice. Središča evropskih mest tako vse bolj postajajo investicijske priložnosti za bogate, ne pa domovi za njihove prebivalce. 

Za dostojno življenje najemnina in stroški stanovanja ne bi smeli preseči 30% dohodka. Draginja, ki smo ji priča, zdaj še dodatno stopnjuje stanovanjsko stisko mladih. Mnogi, tudi tisti s povprečnimi plačami, se tako danes soočajo z izjemnimi izzivi pri iskanju primernega stanovanja.

Socialna dimenzija Evropske unije je in mora ostati politična prioriteta socialdemokratov.

Za rešitev tega problema moramo graditi javna neprofitna stanovanja! Potrebujemo več študentskih domov, dostopnih prvih stanovanj za mlade, strožjo regulacijo stanovanjskega trga ter v obnovo usmerjenih investicij!

Čas je, da socialna stanovanja postanejo prednostna naložba Evrope!"