V času novembrskega plenarnega zasedanja v Strasbourgu pretekli teden sta se na 14. zasedanju stabilizacijsko-pridružitvenega parlamentarnega odbora EU-Srbija (SAPC) sestali delegaciji Evropskega parlamenta in Narodne skupščine Republike Srbije. Kot polnopravni član delegacije in mediator v Medstrankarskem dialogu v Srbiji je na zasedanju sodeloval tudi evropski poslanec Matjaž Nemec (S&D/SD).

Parlamentarci so poglobljeno razpravljali o številnih ključnih vprašanjih, med drugim o izvajanju stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med EU in Srbijo, napredku Srbije na področju pravne države, usklajevanju z zunanjo politiko EU in dialogom Beograd-Priština, varstvu okolja in gospodarskem razvoju.

»Člani EP delegacije EU-Srbija se zavzemamo za stalno krepitev dobrih odnosov med obema parlamentoma in smo pripravljeni pomagati Srbiji na njeni poti do članstva v EU. Prav zaradi tega je treba nasloviti tako napredek države, kot njene izzive in nazadovanja. To smo zapisali tudi v skupnih priporočilih, ki smo jih sprejeli ob koncu zasedanja,« je povedal evropski poslanec.

»V priporočilih nismo mogli mimo dejstva, da se Srbija trenutno ni pridružila nobenemu omejevalnemu ukrepu EU proti Rusiji. V sedanjih geopolitičnih razmerah je prilagajanje držav pristopnic skupni zunanji in varnostni politiki EU ključnega pomena in Srbija kot zaveznica mora pokazati napredek in voljo. Na področju svobode medijev in svobode izražanja ostaja ključno izvajanje medijske strategije in aktiven boj proti nasilju nad novinarji in drugimi medijskimi delavci. Brez medijske svobode ni demokracije,« je o vsebini priporočil dejal Nemec in nadaljeval: »Na drugi strani pa EP pozdravlja vrnitev v bolj pluralistično narodno skupščino po aprilskih volitvah ter nadaljnja prizadevanja Srbije za vključitev v EU. Na tem mestu pozivam novo srbsko vlado, da to strateško odločitev dejavno spodbuja med srbsko javnostjo, predvsem zaradi prisotnosti naraščajočega evroskepticizma.«

Evropski poslanec je ob koncu zasedanja pozdravil dosežen napredek med Srbijo in Kosovom, saj da je to »korak v pravo smer za umiritev strasti in konstruktivno nadaljevanje nujnega dialoga med Beogradom in Prištino. Ta je ključen za napredek pristopanja Srbije k Uniji.«