Težave pri uveljavitvi socialnih in zdravstvenih pravic, zapleteni postopki upravnih storitev, nejasnosti pravic in obveznosti z naslova stalnega ali začasnega prebivališč. To je le nekaj izmed nešteto vsakodnevnih težav, s katerimi se soočajo slovenski državljani, ki delajo v Italiji ali so s to državo drugače tesno povezani. 

Evropske institucije sem v preteklih mesecih že opozoril glede nekaterih vprašanj (izplačilo otroških dodatkov, registracija avtomobilov…), kljub temu, da bi ob članstvu obeh držav v EU - Slovenije in Italije - morala veljati enotna pravila glede temeljnih pravic in svoboščin.

Tokrat sva znova zavezništvo pri opozarjanju na omenjene težave sklenila s strankarsko kolegico, poslanko Državnega zbora mag. Meiro Hot, ki je na ministra za zdravje Danijela Bešič Loredana podala poslansko vprašanje glede uveljavljanja pravic in poenostavitve birokratskih postopkov z naslova zdravstvenega zavarovanja za državljanke in državljane Slovenije, ki delajo ali so drugače tesno povezani z življenjem v sosednji Italiji.

Poudarki poslanskega vprašanja:  

  • Ko govorimo o uveljavitvi pravic z naslova zdravstvenega zavarovanja name in poslanca EP Nemca zadnje mesece prihajajo pobude po angažmaju za odpravo, v digitalni dobi nesprejemljivih ovir pri urejanja zdravstvenega zavarovanja za čezmejne delavce. Kot nama je bilo predstavljeno, je zadeva sedaj takšna, da morajo čezmejni delavci vsako leto znova podaljševati obvezno zdravstveno zavarovanje na način zaprosila in prevzema dokumenta v Italiji (pristojna institucija), po tem pa morajo ta dokument sami dostaviti na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenij (ZZZS) – osebno ali po pošti. Pri postopkih urejanja bolniškega staleža za čezmejne delavce je sicer v zadnjem času le prišlo do nekaj poenostavitev, pa vendar si morajo čezmejni delavci še dandanes pri osebnem zdravniku sami priskrbeti bolniški list ter ga nato skeniranega poslati na ZZZS, da lahko slednji izda dokument, na podlagi katerega se bolniški stalež tudi formalno zabeleži/prizna.
  • V sodelovanju s poslancem Nemcem pa vas želim tokrat opozoriti predvsem na vidik birokratiziranih postopkov z naslova pravic zdravstvenega zavarovanja za čezmejne delavce in ostale državljanke in državljane, močno vezane na sosednjo Italijo. Kot že zapisano, opisane težave verjetno niso edine, gre za zelo specifična stanja, povezana z osebnimi situacijami državljank in državljanov ter njihovih družin, pa vendar, spoštovani gospod minister, najmanj kar lahko Slovenija v sodelovanju z Italijo stori je, da poenostavi nepotrebne birokratske postopke ter »papirologijo«, pomembno za uveljavitev zdravstvenih pravic na porti od ene do druge pristojne institucije »spravi« preko digitalnih povezav, kar bo mogoče samo preko neposredne povezanosti pristojnih institucij Slovenije in Italije. Tako se bo vsaj delno razbremenilo posrednike (državljanke in državljani), ki so sedaj ob enem pismonoše, razlagalci zakonodaje in največkrat tudi tisti, ki opozorijo na nepravilnosti ali nedoslednosti pri uveljavljanju skupnih evropskih pravil in dogovorov.

  • Zato na vas naslavljam poslansko vprašanje, ali ste z navedeno problematiko in z njo povezanimi še ostalimi izzivi uveljavljanja pravic z naslova zdravstvenega zavarovanja seznanjeni in kaj je ali bo ministrstvo za zdravje v zvezi s tem naredilo v prid slovenskih državljank in državljanov, ki živijo ob meji ali so na sosednjo Italijo močno vezani zaradi drugih razlogov?