Na pobudo evropskega poslanca Matjaža Nemca (S&D/SD) bo Evropska komisija preučila italijansko ureditev glede registrskih tablic in po potrebi ukrepala.

Evropski poslanec Nemec se je na odgovor odzval: "Evropska komisija (EK) preverja stanje glede registracije vozil s tujimi registrskimi tablicami v Italiji, po oceni stanja pričakujem poziv EK Italiji za odpravo birokratiziranih in dolgotrajnih postopkov
Ob pričetku mandata sem se zavezal, da bom z vsemi svojimi pristojnostmi v Evropskem parlamentu (EP) ter na Evropsko komisijo naslavljal pobude za polno uveljavitev načela nediskriminacije. To je še posebej krhko na objemnih območjih, ko se delavci migranti in vsi državljani, močno vpeti v življenja sosednjih držav, soočajo z nemalo birokratskimi ovirami ter tudi zakonodajnimi manki, ki onemogočajo polno uveljavitev socialnih in zdravstvenih pravic, imajo probleme s stalnim prebivališčem, dvojnim obdavčevanjem...
Junija sem EK zastavil vprašanje glede sprememb, ki jih je z marcem 2022 uveljavila Italija in se nanašajo na obveznosti za registracijo vozil s tujimi registrskimi tablicami. Ukrep Italije je namreč prizadel številne slovenske državljanke in državljane, saj so zahteve za registracijo zelo stroge, med drugim vključujejo prevode ter na sodišču overjene obrazce.
Gre za neposredno oteževanje uveljavljanja pravice do prostega pretoka delavcev, kar je po mojem prepričanju nedopustno. Glede na dogajanje preteklih mesecev, ko se je Sodišče EU izreklo o neskladnosti s pravom EU pri uveljavitvi pravice otroškega dodatka za delavce migrante v Avstriji, verjamem, da je tudi ukrep Italije glede registracije vozil s tujimi registrskimi tablicami diskriminatoren.
Komisija je v danes poslanem odgovoru na moje vprašanje pojasnila, da je ocena združljivosti nove italijanske zakonodaje s pravom EU v teku, v odgovoru je med drugim zapisano, da je bila italijanska zakonodaja spremenjena ravno z naslova upoštevanja sodbe Sodišča EU. Smiselnost sprememb na podlagi sodb pa bi morala biti ravno v tem, do se nepravilnosti in neskladnosti s pravom EU odpravijo, ne pa poglabljajo, kar se je – vsaj tako se zdi – dogodilo s spremembami, ki jih je uveljavila Italija glede registracije vozil s tujimi registrskimi tablicami."