Terenskega obiska vodstva Socialnih demokratov v Žalcu, Velenju in Mislinji se je udeležil tudi podpredsednik in  evropski poslanec Matjaž Nemec. Skupaj z lokalnimi SD župani so govorili o razvojnem potencialu občin, črpanju evropskih sredstev ter pomoči države ob prihajajoči energetski draginji in aktualnih izzivih.

VELENJE - občina zelene preobrazbe, sprejemanja drugačnosti in izjemnih programov socialnega varstva 
Peter Dermol, župan Mestne občine Velenje: “z gotovostjo trdim, da je naša občina med tistimi, ki jih v prihodnjem desteljetju čakajo največji izzivi.”
Mestna občina Velenje je v preteklosti doživela že veliko pretresov, a tudi pozitivnih preobrazb.
Te se zadnja desetletja leta ponosno pišejo s socialdemokratsko politiko, naravnano v ukrepe za dvig kakovosti življenja v občini, tako na področju socialnega varstva, športa, turizma, mladinske politike. Tudi prihodnje desetletje občino Velenje čakajo veliki izzivi zelene preobrazbe. O tem in ostalih načrtovanih investicijah je danes tekla beseda z županom Petrom Dermolom, strinjali smo se, da mora in lahko občina vprašanja zelene prihodnosti, novih delovnih mest in nasploh razvojne perspektive naslavljati v sodelovanju z največjem sodelovanju z državo.
V občini so upravičeno ponosni na dosežke preteklih let, eden njih je gotovo plaža na Velenjskem jezeru s številnimi rekreativnimi brezplačnimi dejavnosti ter priglasitev Velenja s strani Evrospke komisije med 100 nevtralnih mest EU. Dobre obete daje tudi pogovor, ki smo ga danes opravili z vodstvom podjetja Hisense Gorenje, nova in k razvoju naravnana delovna mesta, ohranjanje in krepitev slovenske blagovne znamke Gorenje ter povezovanje podjetja v širše mednarodne tokove je smer za dobro prihodnost, delovna mesta in nadaljni gospodarski razvoj občine in širše regije.
MISLINJA - kalejdoskop prelepe narave, novih projektov, tradicije, odbojke, umetnosti in prisrčnih ljudi.
Zadnja, a nič manj pomembna postaja današnjega obiska je bila občina Mislinja. Župan občine Bojan Borovnik nam je predstavil preteklo delo občine. Ta se lahko - v sodelovanju z občino Velenje - pohvali z nastajajočim projektom kolesarske poti med Velenjem in Mislinjo, kar bo regiji dalo še dodaten pospešek v športnemu turizmu. Župan nas je seznanil tudi z drugimi projekti, v katere bo v prihodnje delo in sredstva usmerila občina; nove vrtčevske kapacitete, v delu je izgradnja nove šolske kuhinje, Mislinja se lahko pohvali z moderno šolsko športno dvorano. Opozoril je še na posledice vse hujših vremenskih ujm, občino so v zadnjih petih letih prizadele kar tri, lanska je povzročila škodo v višini treh milijonov evrov.
Obiskali smo tudi prelepo Tisnikarjevo hišo, v kateri v čast dela in življenja koroškega slikarja Tisnikarja društvo z istim imenom udejanja različne domače in mednarodne projekte.
Ob koncu današnjega dne pa smo se na pikniku v Lovskem domu Dolič družili z našimi članicami in člani. Takrat pa je najlepše. Hvala Koroška, izjemen dan je za nami.
ŽALEC - razvojni pospeški in ljudem ter okolju prijazna občina
Poglobljena predstavitev razvojnih in investicijskih aktivnosti občine Žalec, župan Janko Kos s svojo ekipo v občini postavlja nove mejnike/projekte, kateri se lahko pohvalijo z besedami: razvojno, ambiciozno, odprto v prihodnost.  +Socialni demokrati tudi v zgodnjo jesen nadaljujemo s terenskimi obiski po celotni Sloveniji, danes smo v Žalcu, Velenju in Mislinji.
Župan občine Žalec Janko Kos nam je skupaj z njegovo ekipo predstavil razvojne projekte občine, tako s področja spodbud podjetništvu, trajnostnemu razvoju, področju urejanja protipoplavne varnosti ter vlaganj v posodobitev infrastrukture na področju vzgoje in izobraževanja, kulture in mladinskega turizma.
Da projekti niso velikopotezni samo na papirju, priča že sam pogled na Žalec in njegov okoliš. Videti je, kako občina z jasno vizijo župana Kosa, njegovimi izkušnjami ter energičnostjo vsako leto dobiva novo, boljšo podobo, se vključuje v nove projete, uspešno sodeluje pri črpanju sredstev evropskega razvojnega sklada in kar sam cenim najbolj - ima jasno vizijo ljudem in okolju prijazne občine, ki na prvo mesto postavlja trajnostni razvoj.
Seveda pa se občina ob vseh načrtih in delu sooča tudi z izzivi, med drugim z prekinitvami likvidnostnih tokov pri investicijah (evropska sredstva - občinska sredstva - država), neživljenjskim tolmačenjem pogojev za pridobivanje sredstev, zamiki pri realizaciji različnih faz projektov zaradi birokracije…  Zato moramo vso energijo usmeriti v reševanje tovrstnih težav na terenu, sam si bom v Evropskem parlamentu prizadeval za še več evropskih sredstev za regionalni razvoj, na službah EU pa opozarjal na pretirano birokracijo pri povezovanju med evropskimi razpisi in lokalnimi projekti ter podajal pobude za življensko “papirologijo”, ki bo regionalni razvoj v državah članicah EU spodbujala, ne pa ga ovirala. Če kdaj, prav v kriznih časih in ob pričujoči negotovosti potrebujemo investicije, ki so po izkušnjah sodeč “najboljše zdravilo” za morebitno recesijo in njene posledice.