Evropski poslanec Matjaž Nemec (S&D/SD) se je danes srečal z ministrico za notranje zadeve mag. Tatjano Bobnar. V pogovoru sta si izmenjala poglede glede najpomembnejših izzivov Slovenije in Unije na področju migracij, azila, schengna in meja ter se dogovorila za sodelovanje na področju usklajevanja evropske zakonodaje. Strinjala sta se, da lahko samo več solidarnosti ponudi odgovor na aktualne izzive.

Pogovor je tekel še glede vsebin, ki jih v okviru poslančevega dela v Evropskem parlamentu in dela ministrice v Svetu EU naslavljava skupno, med drugim zakonodajni paket s področja azilne in vizumske politike. Organizacijske in tudi vsebinske spremembe, ki jih bo sprejem teh dveh paketov prinesel za EU, od držav članic terja odkrito in konstruktivno sodelovanje, kajti od trdnosti najmanjšega skupnega imenovalca - spoštovanja dogovorov brez izjem - bo odvisna trdnost zaupanja med državami članicami ter posledično njihovo ravnanje ob večjih migracijskih tokovih.
Kot poročevalec za prenovo direktive o standardih in pogojih za pridobitev mednarodne zaščite sem vesel, da z ministrico deliva veliko angažiranost pri zapolnjevanju tistih zakonodajnih vrzelih in pomanjkljivosti, ki so na področju mednarodne zaščite nastale predvsem zaradi pomakanja dialoga med državami članicami EU ali morebitnih neusklajenih delovanj med njimi. Nasploh bodo pesimistične napovedi gospodarskih trendov, povezanih z energetsko krizo in prehransko draginjo od članic EU terjale še več skupnega napora pri sprejemanju takšnih azilnih in vizumskih politik, ki ne bodo samo kratkoročno krpale zatečenega stanja zaradi sprememb migracijskih tokov, temveč na dolgi rok zagotavljale varnost, spoštovanje človekovih pravic in mednarodnega prava.
Na pogovoru sva odprla tudi aktualno temo širitve Schengena, strinjala sva se, da je Sloveniji v interesu, da se sosednja Hrvaška čimprej vključi v Schengensko območje. Ministrica Bobnar je prijetna sogovornica z izjemno veliko pozitivne energije in srčnosti, v želji, da ministrstvo po svojih najboljših močeh naredi čim več dobrega za ljudi. Strinjala sva se, da za dane izzive Slovenije in celotne mednarodne skupnosti ni preprostih rešitev, obstaja pa ena ključna - solidarnost. »Če bomo drug do drugega solidarni, bomo uspeli, v nasprotnem pa nas čakajo razhajanje in še večji problemi,« sva sklenila z ministrico Bobnar.