Mednarodni dan bele palice, ki ga uradno obeležujemo 15. oktobra, je simbol neodvisnega življenja slepih in slabovidnih, hkrati pa nas opominja na vse izzive, s katerimi se dnevno soočajo slepi in slabovidni posamezniki v pretežno abelistični družbi.

Na žalost smo še vedno prevečkrat priča omejeni dosegljivosti in dostopnosti slepih in slabovidnih do raznih pripomočkov, objektov, nenazadnje do primerne zaposlitve. Diskriminacija teh posameznikov na trgu dela ostaja pereča težava, ki posledično vodi v njihovo socialno izključenost in finančno stisko.

 

Evropske institucije, vključno z Evropskim parlamentom, bi morale biti zgled ostalim delodajalcem pri obravnavanju kandidatov z različnimi oblikami oviranosti. Zato sem skupaj z evropskim poslancem Milanom Brglezom (S&D/SD) na Evropsko komisijo naslovil vprašanje glede učinkovitosti ukrepov za zaposlovanje ljudi z obliko oviranosti, zlasti slepih in slabovidnih kandidatov. Ti so na trgu dela pogosto prekvalificirani za delovno mesto, ki ga opravljajo.

 

Komisijo zato sprašujemo:

1. Kako učinkoviti/ustrezni so ukrepi za zaposlovanje ljudi z senzorno oviranostjo, zlasti slepih in slabovidnih kandidatov v institucijah EU?
2. Ali Komisija vodi statistiko o številu senzorno oviranih kandidatov, ki se prijavi na določeno delovno mesto in koliko njih na koncu dobi zaposlitev, ki ustreza njihovi izobrazbi in veščinam?
3. Kakšne dodatne ukrepe namerava Komisija sprejeti za zagotovitev primernega delovnega okolja za senzorno ovirane posamzenike?
 

Skrb za enakopravne in enake možnosti ter vključevanje vseh posameznikov na trgu dela ostajata prednostna naloga naprednih političnih sil. Odgovor Komisije bomo zato skrbno preučili.

 

Celotno vprašanje Kosmisiji si lahko preberete v priloženi datoteki.