Evropski poslanec Matjaž Nemec (S&D/SD) je danes, 10. oktobra 2023, v Evropskem parlamentu gostil konferenco o čezmejnih problematikah »Več Evrope v čezmejnih regijah”. »Današnja konferenca je nastala na pobudo mnogih državljanov, znancev, prijateljev, ki živijo ob meji ali pa sta njihovo delo in vsakdan povezana s prehajanjem meje. Konferenca prav tako govori o Evropi, kako nas ta povezuje, pa tudi o tem, na katerih točkah nas njene »meje« ovirajo. Z dogodkom sem želel združiti evropske državljane, institucije EU in strokovnjake ter ustvariti široko platformo za razpravo in obravnavo perečih težav, ki jih prinaša življenje ob notranjih mejah EU-ja,« je ob pričetku konference poudaril Nemec. 

Konferenco so nagovorili predstavniki ključnih evropskih institucij in organizacij za obravnavo vsebin obmejnih problematik, med drugim iz Zveze evropskih mejnih regij (AEBR), prav tako tudi komisar za zaposlovanje in socialne pravice Nicolas Schmit, ki prihaja iz vrst Socialistov in demokratov, ter minister za kohezijo in regionalni razvoj v Vladi RS dr. Aleksander Jevšek. 

V Evropi približno 135 milijonov Evropejcev živi v obmejnih regijah EU. Veliko njih se zaradi tesnih vezi s sosednjo državo vsak dan sooča z mnogimi izzivi in problemi administrativne in (u)pravne, ki jim otežkočajo dostop do zaposlitve, socialnih storitev, zdravstva, izobraževanja, ipd.

»V vlogi poslanca Evropskega parlamenta, ki prihaja iz Nove Gorice - obmejne regije v Sloveniji z močnimi čezmejnimi povezavami z italijansko Gorico - si neprestano prizadevam za premagovanje različnih ovir, s katerimi se vsakodnevno srečuje mnogo ljudi z obmejnih regij. Kot otrok sem odraščal ob italijanski meji, ki je bila takrat razdeljena s skorajda nepropustno mejo. Z vstopom 2004 v EU in 2007 v Schengen smo postali združeni! Meje so padle! Družine so se spet združile. Spominjam se tega izjemnega občutka, da je mogoče vse,«  je med drugim še povedal Nemec.

Ob tem je dodal, da se državljani, živeči ob mejah, pogosto znajdejo v kategoriji drugorazrednih državljanov, pri čemer je evropski poslanec opomnil na 18. člen Pogodbe o delovanju Evropske unije, po kateri je kakršnakoli oblika diskriminacije na podlagi državljanstva izrecno prepovedana. »Razumem, da ima EU omejene pristojnosti, zato želimo s to konferenco jasno poudariti, da potrebujemo več Evrope in več sistemskih rešitev za obmejne izzive,«  je bil jasen. 

Oceni poslanca je pritrdil tudi minister Jevšek ter poudaril, da je sodelovanje med regijskimi, nacionalnimi in evropskimi nivoji odločanja ključnega pomena za reševanje teh vprašanj: »Meje ne bi smele biti ovire, temveč priložnosti za ljudi, ki živijo na obmejnih območjih in po vsej Evropi.« 

»Evropa se zbližuje samo, če se zbližujejo tudi obmejne regije! Evropsko perspektivo lahko omogočimo samo s še bolj povezano Evropo,« pa je na konferenci izpostavil komisar Nicolas Schmit. Sogovornikom se je pridružil v tezi, da potrebujemo več Evrope ravno v čezmejnih regijah. Schmit je v zaključku še povedal: »Rešitev bi bila, če bi v tem okviru imeli več skupnih rešitev EU. Komisija si prizadeva za izboljšanje notranjega trga, kar velja tudi za čezmejne regije, kjer se podjetja selijo z ene na drugo stran meje dveh držav članic Unije.« 

 

*V razpravi so sodelovali evropski poslanec Sandro Gozi, generalni sekretar AEBR Martín Guillermo Ramirez, direktorica CESCI Kitti Dubniczki, direktor za evropsko teritorialno sodelovanje, makroregije, Interreg in izvajanje programov (DG REGIO) Sławomir Tokarski, ter župan Škofje Loke Tine Radinja.