Na pobudo Socialistov in demokratov (S&D) je Evropski parlament razpravljal o stanovanjski krizi v Evropski uniji. Evropski poslanec Nemec (S&D/SD) je na razpravi "Dostojna stanovanja za vse" poudaril, da mora "stanovanje (p)ostati osnovna človekova pravica in ne premoženje!"

Objavljamo celotno izjavo evropskega poslanca Matjaža Nemca (S&D/SD):

 

"Spoštovani,

Evropska unija se sooča s stanovanjsko krizo. Vrzel med dohodki in stroški stanovanj, nenazadnje tudi vsi življenjski stroški, se že desetletja povečujejo.

To vrzel so inflacija, naraščajoče obrestne mere in rast povpraševanja zgolj še povečali. Podatki kažejo, da se je v zadnjem desetletju povprečna najemnina za stanovanje v Uniji povečala za okoli 19 %, za nakup pa skoraj 50 %.

Pred krutostjo kapitalizma in trga mora ljudi ustrezno zaščititi država. Regulacija in brzdanje najemnin, omejevanje stroškov kreditov. Ključno pa je javen sistem gradnje in najema neprofitnih stanovanj, čeprav je to tabu nekaterih državah!

V Sloveniji po 30 letih politične stagnacije na tem področju, stvari premikamo v smer ravno v to smer. Povpraševanje po socialnih in dostopnih stanovanjih v EU namreč strmo narašča.

Progresivna stanovanjska politika mora z novim mandatom dobiti trden evropski okvir, Unija pa zagotoviti strukturni pristop k reševanju te krize.

Spoštovani, mi vsi v tej dvorani nosimo veliko odgovornost, da stanovanje (p)ostane osnovna človekova pravica in ne premoženje!"