Evropski parlament je na dvodnevnem zasedanju v Bruslju stopil v bran vsem Evropejkam. Z resolucijo odločno stopamo v bran tako pravicama do spolnega in reproduktivnega zdravja. Evropski poslanci so izglasovali do zdaj najbolj progresivno besedilo resolucije, v kateri države članice pozivajo naj v celoti dekriminalizirajo splav ter odpravijo ovire za varen in zakonit splav. Eden izmed soavtorjev in zagovornikov resolucije je tudi evropski poslanec Matjaž Nemec (S&D/SD).

Izjavo evropskega poslanca objavljamo v nadaljevanju. 

Z resolucijo odločno stopamo v bran pravicam do spolnega in reproduktivnega zdravja. Enakost spolov je sicer že nepogrešljiv in neločljiv del človekovih pravic, osnova demokracij in pravne države, in temeljna pravica, ki je tudi zapisana v evropski listini o temeljnih pravicah. A z razočaranjem ugotavljam, da sedanje politike ne zadoščajo za odpravo vztrajnega kršenja pravic žensk ter vseh vrst diskriminacij na podlagi spola. Med državami članicami so namreč še vedno ogromne razlike pri tem vprašanju. In ravno to vrzel moramo zapolniti z minimalno zaščito pravic vseh žensk v Uniji, vključno z dostopom do varnega in zakonitega splava.

Ta mora postati univerzalna, neodtujljiva in nedeljiva pravica po vsej Evropi. Trdno verjamem v pravico do telesne avtonomije, svobodnega, informiranega in splošnega dostopa do spolnega in reproduktivnega zdravja, zato brezpogojno podpiram resolucijo Evropskega parlamenta.