Evropski poslanec Matjaž Nemec (S&D/SD) je na plenarnem zasedanju v Strasburgu 22. novembra 2023 podprl predlog uredbe o Embalaži in odpadni embalaži ter glasoval proti uredbi o Trajnostni raba fitofarmacevtskih sredstev. Obrazložitev glasu objavljamo v nadaljevanju.

 

Glasovanje o prihodnosti pesticidov je resnično velik udarec za okolje in zdravje ljudi. Desno liberalni blok je skupaj s konzervativci očitno klonil pod lobističnimi pritiski in kapitalom velikih agro podjetij, ki so si vse od pričetka postopka vidno prizadevala znatno znižati ambicije za opustitev uporabe škodljivih pesticidov ter zmanjšanje izpustov, odpravlja se tudi zaščita občutljivih območij, kot so šole, vrtci, bolnišnice.

Pred glasovanjem smo v politični skupini S&D vztrajali, da morajo biti zaveze dosežene že do leta 2030, pri čemer je bilo žal sprejeto dopolnilo, da je doseganje cilja odloženo do leta 2035. Prav tako ni bilo podpore našemu dopolnilu, da bi pravila postala zavezujoča in ne zgolj smernice. Nenazadnje gre za enega ključnih zakonodajnih elementov zelenega prehoda, ki pa je z glasovanji o dopolnilih, med drugim za odlog uveljavitve, močno razvodenel. Med glasovanjem se je besedilo predloga tako oslabilo do točke, kjer bi celotna ambicija besedila bila enakovredna ali manjša od sedanje veljavne direktive. Takšnega poročila, ki gre proti zdravju ljudi in na škodo okolja nisem mogel in ne želim podpirati.

Kljub temu, da glasovanje prav tako ni šlo povsem v skladu s cilji levo-zelenega bloka, sem uredbo o embalaži in odpadni embalaži podprl. Sicer se je naredil minimalen napredek, je pa na račun neprogresivnega političnega bloka in nezanesljivega dela liberalcev včerajšnje glasovanje po večini šlo v prid interesom proizvajalcev plastike, manj pa v prid ljudi in okolja, kar močno obžalujem. Če želimo zmanjšati odpadno embalažo za 15% do 2040, se morajo za to zavzeti vsi sektorji, ne da je dotičnim v HORECA industriji prizaneseno. Zato pričakujem, da, da bo Svet na pogajanjih glede uredbe izkazal več ambicij.

 

Zavrnjeni predlog uredbe o Trajnostni rabi fitofarmacevtskih sredstev.

Sprejeti predlog uredbe o Embalaži in odpadni embalaži.