Evropski parlament je v sredo, 22. novembra 2023, gostil bolgarskega predsednika vlade Nikolaja Denkova. V svojem govoru je evropski poslanec Matjaž Nemec (S&D/SD) pozval k priključitvi Romunije in Bolgarije schengnu. Celotni govor evropskega poslanca objavljamo v nadaljevnju.

Spoštovani predsednik vlade, gospod Denkov, dobrodošli v Evropskem parlamentu.

Niz kriz v zadnjih letih - od zdravstvene, energetske do finančne in varnostne - je močno zaznamoval Evropo in celoten svet. Vnovič se je izkazalo, da sta odpornost na eni strani in kredibilnost Unije na drugi odvisni od sodelovanja in solidarnosti držav članic. Unija je odporna toliko, kolikor smo enotni. Zato je nesprejemljivo, da do danes Bolgarija in Romunija še vedno ostajata pred vrati schengena, kljub temu da sta izpolnili pogoje že pred več kot desetletjem.

Nesprejemljivo je, da politično preigravanje peščice zavira evropsko idejo milijonov Evropejcev. Temu moramo pa narediti konec tudi v širitveni politiki, ki se mora odvijati na podlagi objektivnih meril in ne parcialnih interesov. Širitev EU je zato najboljša strateška garancija za mir na dolgi rok. Zato, spoštovani premier, od Bolgarije še naprej pričakujem proevropsko držo, ki jo zagovarjate in jo upravičeno pričakujete pri vprašanju bolgarskega pristopa v schengen.

Hvala.