Danes smo v Evropskem parlamentu slovesno obeležili visoko obletnico splošne deklaracije o človekih pravicah, ki jo je Generalna skupščina ZN sprejela 10. decembra 1948 leta.

Deklaracija je bila prevedena v več kot 500 jezikov in velja za najbolj prevajan dokument, ki je bil veliko pred svojim časom. Deklaracija vsebuje 30 členov oz. človekovih pravic, a žalostno je, da jih niti ena država na svetu do danes še ni v celoti izpolnila.

Ob obletnici je evropski poslanec Matjaž Nemec (S&D/SD) poudaril: "Danes je potrebno razmisliti o bistvu, zaradi katerega so človekove pravice nastale in zakaj je pomembno, da so resnično univerzalne. Ta temelji v priznanju, da ima vsak človek, ne glede na narodnost, etnično pripadnost, spol, spolno usmerjenost ali vero, pravico do neodtujljivih pravic in dostojanstva. Univerzalnost človekovih pravic ni le teoretični koncept, temveč je ključni temelj za spodbujanje pravične in sočutne globalne družbe. V konfliktih in krizah naša zavezanost človekovim pravicam ne sme biti omajana zaradi geopolitičnih razlogov ali identitete prizadetih.

Humanitarna katastrofa, ki smo ji priča v Gazi, je jasen opomnik, zakaj se moramo zavzemati za univerzalno uveljavljanje človekovih pravic. Ta kriza človečnosti se izraža v želji nekaterih, ki uveljavljajo temeljne pravice zgolj na podlagi določene identitete, pri čemer hkrati upravičujejo kršenje pravic na podlagi druge identitete. To je zločin. Trpljenje v Gazi je krut prikaz pomena skupne zavezanosti univerzalnosti človekovih pravic.
Zato želim poudariti, da načela zapisana v deklaraciji, niso in ne smejo biti odvisna od politične pripadnosti ali regionalnih zavezništev. Prepričan sem, da so dokaz naše skupne človečnosti in dostojanstva vsakega posameznika. Z zagovarjanjem univerzalnosti človekovih pravic smo združeni v boju proti diskriminaciji, nepravičnosti in nasilju."