"Širitvena politika ob vseh svojih težavah ostaja največja garancija miru, varnosti in stabilnosti. A ta s seboj sicer prinaša številne izzive in pasti, ki jih bo morala Evropska unija pred prihodnjimi širitvami nujno razrešiti," je v svojem nagovoru v Evropskem parlamentu poudaril evropski poslanec Matjaž Nemec (S&D/SD). 

Celotno izjavo poslanca iz debate o 30. obletnici københavnskih meril obljavjamo v nadaljevanju. 

 

 

"Spoštovani visoki zbor,

Pred tremi desetletji smo se v širitveni politiki zavezali demokraciji, človekovim pravicam, pravni državi, gospodarskemu razvoju in blaginji.

To je bila obljuba o enotnosti, varnosti in napredku za vse, ki so del naše evropske skupnosti. Nato smo zavezo evropske perspektive pred 20 leti dali tudi Zahodnemu Balkanu.

A vse prevečkrat se dandanes zdi, da smo na obe obljubi pozabili. Kopenhagenske kriterije kršijo obstoječe države članice, širitvena politika je bila več let v mrtvem teku.

Ob zaostrenih geopolitičnih razmerah v soseščini postajata obe zavezi ne zgolj politično smeli, ampak strateško nujni.

Širitvena politika ob vseh svojih težavah ostaja največja garancija miru, varnosti in stabilnosti. A ta s seboj sicer prinaša številne izzive in pasti, ki jih bo morala Evropska unija pred prihodnjimi širitvami nujno razrešiti.

Evropa ne bo nikoli dokončana in popolna brez Zahodnega Balkana v svoji družini.

To zmoremo. In imamo moralno dolžnost, da to našo zavezo tudi uresničimo.

Hvala!"