Matjaž Nemec, Evropski poslanec iz vrst Socialistov in demokratov (S&D), je skupaj z Zvezo parkov Dinarskega loka v Evropskem parlamentu gostil prvega v nizu pomemebnih dogodkov. Slednji je nastal ob predstavitvi predstavitve »Zavarovanih območij za naravo in ljudi II«. 

Gre za mednarodni projekt, v okviru katerega članice in člani Zveze parkov Dinarskega loka delujejo v prid promocije zaščitenih naravnih območij, združenih pod to blagovno znamko, ter si prizadevajo za njihov trajnostni razvoj in ohranjanje biotske raznovrstnosti. V Parke Dinaridov je vključenih tudi pet območij iz Slovenije, ki predstavljajo pomemben del naše naravne in kulturne dediščine.

Nemec je v uvodnem nagovoru poudaril, da Parki Dinaridov predstavljajo zgled že delujočim in nastajajočim mednarodnim platformam, katerih primarni cilj je varstvo narave. »Ideja Parkov Dinaridov se je v širšem evropskem prostoru ukoreninila kot primer izjemne organiziranosti, preko katere se izpolnjujejo zahtevni in konkretni cilji naravovarstva, dragoceno znanje o teh območij pa se predaja naprej mlajšim generacijam.« Ob tem je pohvalil prizadevanje organizatorjev za predstavitev projekta čim širšemu krogu ljudi po vsej EU, kot je poudaril, je to ključnega pomena, »pri razbijanju predsodkov, da so narava in njene danosti, pogojene z državnimi ali drugimi mejami.«

»Prav zaradi akcij, projektov in platform kot so Parki Dinaridov, se razbijajo teze, da lahko naravne danosti spravimo v neke politične ali družbene okvirje. Imamo odgovornost, ki je pred kakršnimikoli pravicami. Naša prva odgovornost je, da ta območja varujemo, ne pa posedujemo, če kdo, pa imajo pravico naši zanamci, da za njih ohranjamo vso biotsko raznovrstnost ter vse lepote, ki jih ponujajo Parki Dinaridov.«

Predstavniki Zveze Parkov Dinarskega loka sicer prihajajo iz držav širšega območja Zahodnega Balkana, do katerega poslanec Nemec, kot je povedal, goji veliko simpatij. »Kot evropski poslanec sem aktivno vpet v regijo Zahodnega Balkana in njen razvoj, zato mi je današnji dogodek še posebej blizu, saj ta predstavlja dobro prakso regionalnega povezovanja, sodelovanja in nenazadnje izvajanja Zelenega dogovora, ki ga smatram za eno najbolj pomembnih zavez EU.« Ob tem je izrazil pričakovanje, da projekt Park Dinaridov »še naprej krepi odgovornost nosilcev odločanja ter spodbuja ukrepe pravične porazdelitve koristi, ki jih nudijo zavarovana območja.« 

»EU pa mora z večjo kadrovsko in finančno soudeležbo tem projektom pomagati pri uresničevanju njihovega poslanstva upravljanja, promocije in varovanja naše skupne naravne dediščine,« je zaključil poslanec Evropskega parlamenta Matjaž Nemec.