Osrednja tema tokratnega zasedanja Evropskega parlamenta je bila razprava in glasovanje o podnebnem svežnju imenovanem "Pripravljeni na 55", ki pa se ni izteklo povsem po načrtih. Koalicija konzervativne Evropske ljudske stranke in skrajne desnice sta namreč na glasovanju uspeli doseče sprejem dopolnil, ki so resno ogrozili zeleni prehod. Del paketa smo tako morali na glasovanju zavrniti, o delu paketa pa sploh nismo glasovali.

Po glasovanju je evropski poslanec Nemec (S&D/SD) poudaril: "Včerajšnja razburljiva debata o paketu poročil Fit for 55 se je na današnjem zgodovinskem glasovanju izkazala še za burnejšo. Slaba preračunljivost konzervativne Evropske ljudske stranke pri sklepanju dogovora s skrajno desnimi strankami je pripeljala do sprejetja neambicioznih dopolnil, ki bodo upočasnila potopno opuščanje fosilnih goriv, s tem pa ogrozila Evropski zeleni dogovor. Socialisti in demokrati temu ostro nasprotujemo in takšnega poročila ne želimo in nismo podprli."
"V politiki prav zaradi preračunljivosti žal prihaja do zgrešenih poti pri iskanju večinske podpore za sprejemanje določenih politik, zakonov. A tega nisem pričakoval na današnjem, izjemno pomembnem glasovanju o ambicioznem okoljskem paketu Pripravljeni na 55. Prej omenjeno sprejetje škodljivega dopolnila, ki proizvodni industriji podaljšuje dodelitev brezplačnih pravic za trgovanje z emisijami, je pripeljalo do zavrnitve treh med seboj povezanih zakonodajnih predlogov (Revizija sistema EU za trgovanje z emisijami, Socialni sklad za podnebje in Mehanizem za ogljično prilagoditev na mejah). Ti se vračajo na pristojni odbor Evropskega parlamenta za okolje, v vnovično iskanje kompromisa. Evropski parlament bo predvidoma o njih ponovno glasoval na naslednji plenarni seji," je še dodal Nemec. 
Na koncu je poslanec še dejan: "Rad bi opozoril, da se na račun tihih dogovorov meče slaba luč na celotni Evropski zeleni dogovor, ki pa ga brez gnilih kompromisov potrebujemo zdaj! Odgovornost, da se dogovor “zakocka” zaradi tihih kupčkanj, je namreč tako v oziru naše skupne prihodnosti in naših otrok, preveč velika! Upam, da bodo to prej ali slej spoznali tisti, ki so danes utirali pot “kompromisom”, ki to niso." #Fitfor55