Stop energetski krizi. Evropski poslanec Matjaž Nemec (S&D/SD) je na Evropsko komisijo vložil poslansko vprašanje s pobudo po spremembi evropske zaknodaje glede DDV-ja, saj ta danes ne dovoljuje znižanja davka na kurilno olje in utekočinjen naftni plin.

"Iz interventnega ukrepa, ki ga je sprejela Slovenija glede znižanja DDV-ja na energente, bodo tako izvzeti tisti, ki za ogrevanje uprabljajo kurilno olje in utekočinjen naftni plin. Ob krizi ki prihaja, ne zgolj zaradi višanja cen vseh energentov, pač pa tudi hrane, in z zimo pred vrati, od Komisije pričakujem hitro in odločno reakcijo. Časa namreč zmanjkuje," je poudaril Nemec.
"Na Evropsko komisijo (EK) sem naslovil vprašanje o nameri Komisije za spremembo direktive Sveta o skupnem sistemu davka na dodano vrednost, ki sedaj onemogoča znižanje davka na dodano vrednost (DDV) na kurilno olje in utekočinjen naftni plin. Slednja za številne, tudi slovenske državljanke in državljane, predstavljata prvotni vir ogrevanja v hladnih mesecih, pričujoča draginja ter nezmožnost učinkovite regulacije cen energentov, pa med ljudmi vnašata vse več strahu.
Slovenija in države Evropske unije se vsaka po svojih zmožnostih in močeh z energetsko krizo spopadajo z različnimi ukrepi, prepričan sem, da bi jim pri tem morala pomagati tudi Evropska komisija z vsemi možnimi vzvodi. Skrajni čas je, da še pred pričetkom kurilne sezone Evropska komisija prevetri evropsko zakonodajo ter sprosti omejitve, ki ne odražajo zaskrbljujočega stanja energetske krize. Državam EU je treba omogočiti učinkovito, predvsem pa hitro spopadanje z energetsko krizo," je še zaključil Nemec