Evropska poslanca SD Matjaž Nemec in dr. Milan Brglez sta skuapj s 26 poslankami in poslanci Evropskega parlamenta, med njimi tudi sedmih iz Slovenije, na predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen in predsednika češke vlade Petra Fiala naslovila pobudo za vzpostavitev vseevropskega mehanizma za upravljanje in obnovo pogorišč po uničujočih požarih.

Ob tem je evropski poslanec Matjaž Nemec dejal: "Pričakujem, da bosta slednja pobudo podprla in se zavzela za čimprejšnjo skupno reakcijo EU po uničujočih požarih, ki so to poletje pustošili po vsej evropski celini. Ta skupna reakcija EU pa mora presegati ad hoc projekte za obnovo posamičnih pogorišč ter narekovati takojšnjo vzpostavitev STALNE platforme, ki bo vsebovala izdelane in vnaprej znane protokole za preprečevanje požarov ter za upravljanje posledic po požarih. Namreč prav letošnja poletje in jesen sta ob požarih, vročinskih valovih in suši izkazala tudi veliko pomanjkljivosti v skupnem kriznem naslavljanju EU ob tovrstnih katastrofah. Zadnji meseci nas morajo tako dokončno zdramiti, predvsem pa vse institucije EU, da postaja »varovalna mreža«, mehanizem oziroma neka stalna platforma za preprečevanje požarov in upravljanje pogorišč NUJA in ne več možnost."

Nekaj poudarkov iz pobude:

"Prav požari ter podobne naravne katastrofe venomer znova kažejo, da sta solidarnost ter pravočasno skupno ukrepanje na ravni Unije najboljši recept za spopadanje s tegobami, ki jih v vse večji meri kažejo posledice globalnega segrevanja. Evropska unija je zavezana zelenim politikam in v svoji novi Strategiji za biotsko raznovrstnost tudi načrtuje konkreten zakonodajni okvir za obnovo degradiranih ekosistemov. Prepričani smo, da nam prav zadnja nadpovprečno vroča poletja in uničujoči požari kažejo, da moramo še v večji meri ter z več skupnih naporov nasloviti področje upravljanja in obnove pogorišč.

Zato smo pobudo naslovlili na predsednico Evropske komisije in predsednika vlade Češke Republike, ki trenutno predseduje Svetu EU, za ustanovitev Vseevropskega mehanizma za upravljanje in obnovo pogorišč po uničujočih požarih v državah članicah Evropske unije ter državah kandidatkah in potencialnih kandidatkah za članstvo v Evropski uniji. 

Vseevropski mehanizem za upravljanje in obnovo pogorišč naj zaveže EU za ustanovitev operativnega programa - na eni strani - s preventivnimi ukrepi za preprečevanje požarne ogroženosti ter na drugi strani - z ukrepi požarne obnove in odstranjevanja posledic požarov s pogozdovanjem požarišč z ustrezno finančno podporo EU…«