"Današnje srečanje s predstavniki in predstavnicami Društva za teorijo in kulturo hendikepa je eno tistih, ki pusti globok vtis," je ob zaključku pogovora z drušvom YHD povedal poslanec. 

"Poleg izjemno pomembnih vsebin, ki so bila izpostavljena danes, tudi v okviru tradicionalnega srečanja v Bruslju - Freedom drive, med drugim glede pravic in pomena neodvisnega življenja, vključevanja in dostopnosti za invalide, se nam ob tovrstnih srečanjih odpro tudi bolj osebna vprašanja - kaj še lahko kot posamezniki in družba naredimo, da bodo invalidi res zaživeli polno, izpopolnjeno življenje, ne samo na papirju, deklaracijah… temveč v realnosti tu in zdaj"

Moč, pogum in neomajna volja premikati vsakodnevne ovire, pa tudi birokratsko kolesje, predvsem pa “meje” v glavah, so zame izjemen navdih. In morajo voditi k skupni zavezi, da nikoli ni “dovolj dobro” zadostiti le minimalnim standardom vključevanja invalidov, temveč si je treba vsak dan znova prizadevati za odpravo velikih in manjših ovir, tudi takšnih, ki se na videz zde nepomembne, a lahko nekomu predstavljajo ogromno težavo.

Slovenija je naredila pomembne korake v tej smeri, veliko, tistega pravega dela pa nas še čaka. Tudi na evropski ravni. Vztrajnost, tesno povezovanje in sodelovanje med invalidskimi organizacijami ter njihovo prizadevanje za dopolnitev ali sprejem ustrezne zakonodajne materije pa nam nalaga še več odgovornosti. Odgovornosti, da politika in družba izzive invalidov postavita na mesto, ki jim pritiče - na vsakodnevno agendo prizadevanja in predvsem ukrepanja!"