Socialni demokrati smo danes - s predsednico stranke Tanjo Fajon, ministrsko ekipo ter poslanci - na obisku Ptuja, pod izjemnim gostiteljstvom županje Mestne občine Ptuj Nuške Gajšek. Obiska se je udeležil tudi evropski poslanec Matjaž Nemec.

???? Hvala županji Mestne občine Ptuj Nuški Gajšek za izjemno pripravo ter izvedbo obiska!
Z ministrom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter strankarskim kolegom Matjažem Hanom sva obiskala podjetij Talom in Perutnina Ptuj. Seznanila sva se z dosežki, izzivi ter načrti obeh družb, ki se soočata z izzivi vse višjih cen električne energije, hkrati pa sta zavezani zeleni preobrazbi. Gre za pomembna delodajlca v regiji, kar terja od pristojnih še dodatne napore za reševanje njunih težav, tudi birokratskih ovir, ki podjetjem nasploh (pre)pogosto otežujejo razvoj.
Na okrogli mizi z gospodarstveniki s Ptuja pa so nam bile predstavljene priložnosti, pa tudi ovire pri gospodarskih vsebinah, pa tudi širše, pri vprašanjih celostnega razvoja tega območja.
Izvrstna županja Ptuja in naša strankarska kolegica Nuška Gajšek nam je podala tudi vpogled v izzive, s katerimi so sooča občina na lokalnem, pa tudi regionalnem nivoji ter nam predstavila projekte pod okriljem njenega županskega mandata, na katere so na Ptuju upravičeno ponosni. Mestna občina Ptuj s svojim celostnim razvojem predstavlja primer dobre prakse, ki se rezultira skozi odločnost županje ter njena prizadevanja za povezovanje ključnih deležnikov teh krajev, tako s področja gospodarstva, socialnega varstva, kulture in turizma. Kljub izzivom, s katerim se sooča celotna Slovenija, podražitev energije močno prizadene prav intenzivne gospodarske panoge, sem prepričan, da bo Ptuj pod vodstvom Nuške Gajšek še naprej odpiral vrata novim idejam, priložnostim in projektom.
Današnji obisk Ptuja smo zaključili na najlepši možen način - z druženjem z našimi članicami in člani. Topel stisk rok, prijateljska beseda ter iskren pogovor pomenijo veliko, največ. Tako s človeške plati, ko se zavemo, da v toku hitrega tempa pozabimo, kako zelo vsi pogrešamo pristna druženja. Kot tudi zavedanja, kaj pomeni biti socialdemokrat, kaj nas druži, zaradi česa si v duhu negotovih časov želimo več solidarnosti, sodelovanja med ljudmi, pravičnega reševanja nastalih problemov za dobrobit ljudi in okolja. Pretekli meseci so bili za Socialne demokrate naporni, a na Štajerskem, med ljudmi dobre volje in dobrega srca, je moč začutiti tisto neustavljivo energijo za delo naprej. Hvala vam.