Evropski poslanec Matjaž Nemec (S&D/SD) se je danes na povabilo na srečanje sestal z varuhom za človekove pravice Republike Slovenije g. Petrom Svetino.

Pogovor je potekal o aktualnih izzivih s področja varovanja človekovih pravic v Sloveniji, prav zadnje mesece je močno izpostavljena problematika zdravstva in (ne)dostopnosti do osebnega zdravnika. Z gospodom Svetino sva se strinjala, da eskalacija problema terja še več naporov vseh pristojnih, še več sodelovanja in pogovorov, tako za kratkoročno umirjanje stanja, še bolj kot to pa za sistemske spremembe, da se na dolgi rok vzpostavijo stabilnejše razmere, ki se bodo rezultirale v dostopnemu javnemu zdravstvenemu sistemu.

Varuh je predstavil tudi svoje aktivnosti na področju ranljivih skupin, med drugim starostnikov, otrok in invalidov. Izjemno pohvalno je, da gospod Svetina poslanstvo varuha aktivno uresničuje s številnimi obiski, napr. domov za starejše, nevladnih organizacij in lokalnih skupnosti, s čimer se s problemi seznanja iz »prve roke«, kar njemu in njegovi ekipi omogoča učinkovito naslavljanje konkretnih izzivov in snovanje dobrih rešitev zanje. Beseda je nanesla tudi na pristojnosti in odgovornosti institucije varuha v odnosu do zakonodajne in izvršilne veje oblasti in obratno, deliva namreč mnenje, da lahko in morata nadaljnje dobro sodelovanje med naštetimi in naslavljanje problematik, ko še te niso v velikem razmahu, ustvariti dobro varovalno mrežo, ki preprečuje kršitve človekovih pravic.

Prav tako smatrava, da je izjemnega pomena, da se dinamika spreminjanja aktualnih potreb družbe in države odraža v odnosu do pristojnosti varuha, še naprej je treba varovati avtonomnost in neodvisnost instituta v odnosu do politike in vseh ostalih podsistemov družbe, kar je pravzaprav prvi predpogoj, da lahko inštitut uspešno opravlja svoje ustavne ter zakonske naloge in dolžnosti. Z gospodom Svetino sva se zavezala k nadaljnjemu dobremu sodelovanju v Sloveniji in EU, njemu in njegovi ekipi v 2023 želim dobro delo še naprej.