[NAGOVOR V EP] Evropski poslanec Matjaž Nemec (S&D/SD) je sodeloval v razpravi Evropskega parlamenta o pobudi Treh morji in poudaril da lahko potencial uresničimo samo skupaj, v kolikor bomo prepoznali priložnosti na dlani.

Pobuda treh morji je pomemben forum 12-ih držav Evropske unije med tremi evropskimi morji na osi sever-jug. Ta vključujoča platforma naslavlja različne, a regiji skupne izzive. Spoznanje, da sodelovanje in povezljivost regije odpirata izjemen razvojni potencial, tudi v luči spodbujanja skupnih investicij na področju prometa, energije in digitalizacije, je velika motivacija za nove projekte pobude Treh morij za naprej. Pričujoča energetska kriza ter njene poseldice, iniciativo zavezujejo k večji aktivnosti za zmanjšanje energetske odvisnosti držav srednje in zahodne Evrope od Rusije ter za snovanje ukrepov stabilne energetske prihodnosti.
Pomemben premik pobude je bil narejen leta 2019, ko so voditelji na vrhu v Sloveniji, pod vodstvom predsednika države Boruta Pahorja, ustanovili poseben investicijski sklad. Ta pa je že zagnal več velikih čezmejnih infrastrukturnih projektov.
Pobuda Treh morij mora ostati pomemben forum za dialog in sodelovanje. A ta platforma ne bo zaokrožena celota, dokler vanjo ne bodo vključene tako Ukrajina kot tudi države Zahodnega Balkana.