Danes sem bil skupaj z županoma občin Ajdovščina in Renče-Vogrsko Tadejem Beočaninom in Tarikom Žigonom gost športne prireditve 8. Kros triatlon Vogršček, kjer sem zaradi mojega večletnega prizadevanja za sanacijo vodnega zadrževalnika Vogršček s strani organizatorja prireditve prejel tudi naziv ambasador kros triatlona na Vogrščku.

Danes sem skupaj z županoma Tadej Beočanin - župan občine Ajdovščina in Tarik Žigon - župan Občine Renče-Vogrsko gost športne prireditve 8. Kros triatlon Vogršček. Zaradi mojega večletnega prizadevanja za sanacijo vodnega zadrževalnika Vogršček sem s strani organizatorja prireditve prejel naziv ambasador kros triatlona na Vogrščku.
Športna prireditev je predvsem dokaz priložnosti, ki jih vodni zadrževalnik Vogršček in njegova okolica ponujata. Prav tako ta športna prireditev kaže, da je naša vizija o razvoju polnega kmetijskega, športnega, turističnega in gospodarskega potenciala Vogrščka več kot upravičena.
V čast mi je, da so moja večletna prizadevanja za sanacijo Vogrščka organizatorji triatlona prepoznali ter mi podali čast ambasadorja prireditve, kar zame predstavlja spodbudo za nadaljnja prizadevanja za polno realizacijo projektov, povezanih z Vogrščkom.
Večletno delo »po etapah« se bo nadaljevalo tudi v prihodnje. Sprva smo se osredotočili na zagotovitev finančnih sredstev za sanacijo zadrževalnika ter realizacijo njegove obnove, sedaj pa se bom osredotočil na zagotavljanje pogojev za izvedbo tistih projektov, ki lahko in bodo širše območje Vogrščka umestili med najbolj perspektivne večnamenske cone regije in države.
Danes, ob 8. kros triatlonu Vogršček, naj pred delom dobita največjo pozornost druženje in šport. Verjamem, da je pred vsemi nami izjemen dan. Srečno vsem tekmovalkam in tekmovalcem!