Evropski poslanec Matjaž Nemec (S&D/SD) se je ob robu plenarnega zasedanja sestal s podpredsednico Evropske komisije pristojne za vrednote in preglednost Věro Jourovo. Na sestanku sta sogovornika sklenila, da bosta sodelovanje še okrepila. "Svoboda medijev in njihova avtonomija sta najini skupni prioriteti, katerima bova sledila še z več sodelovanja," 

Nemec je na srečanju ponovno izrazil zaskrbljenost glede stanja na slovenski javni radioteleviziji ter spomnil na pasti sedanje medijske regulative v oziru možnosti političnega vmešavanja v delo medijev. Sogovornika sta se strinjala, da je odgovornost in dolžnost, tako nacionalne kot evropske politike, v vzpostavitvi takšnih regulatornih pravil, ki bodo onemogočala že videne in za medije katastrofične prakse politične večine (spomnimo, Slovenska tiskovna agencija je bila za čas prejšnje vlade pripeljana do skorajšnjega finančnega zloma, op.a.).
»Vera Joureva že ves čas komisarkega mandata izraža veliko zaskrbljenost glede stanja medijev v Sloveniji. Kot je večkrat že povedala, je tudi v uvidu dogajanja v naši medijski krajini nastajala nova evropska medijska zakonodaja, ki je že v parlamentarni proceduri Evropskega parlamenta,« je ob srečanju izpostavil poslanec EP Matjaž Nemec. Slednji je komisarko povabil na delovni obisk v Slovenijo, kot je povedala Joureva, se bo povabilu z veseljem odzvala ter prišla ob prvi priložnosti.
Ob robu sestanka je poslanec spomnil še na aktualno dogajanje v Sloveniji, ko je za 27. november razpisan referendum o spremembah zakona o RTV Slovenija, s katerim želi koalicija preprečiti nadaljnji pogrom nad javni radioteleviziji. »Krize medijske krajine, kot smo ji priča zadnja leta, v Sloveniji še ni bilo. Ne gre si zatiskati oči, da je ta kriza nastala po neki inerciji, šlo je za namerno zlorabo politične moči, da se medije podjarmi za interes določene politike,« je še dodal Nemec.