Evropski parlament v Bruslju je med 24. in 25. oktobrom 2023 organiziral izobraževanje delegacije mladih poslank in poslancev iz držav Zahodnega Balkana o preprečevanju nestrpnosti, diskriminacije in sovraštva. Evropski poslanec Matjaž Nemec (S&D/SD) je v svoji vlogi vodilnega poslanca EP za Zahodni Balkan mladim politikom predstavil pomembno vlogo civilne družbe pri promociji in zaščiti strpnosti in nediskriminacije, ter vlogo parlamentov pri preprečevanju nestrpnosti, diskriminacije in sovraštva.

Na prvem panelu so mladi parlamentarci z govorci izmenjali stališča glede vloge civilne družbe v demokracijah in se strinjali, da so ključne pri neposrednem delu z zapostavljenimi skupinami. Zaradi izkušenj iz prve roke pomembno pripomorejo k izboljšavam javnih politik in dvigovanju zavedanja o težavah, ki so odločevalcem pogosto neznane, prav tako pa pripomorejo k implementaciji ukrepov namenjenim krepitvi strpnosti skozi izobraževalne aktivnosti, podpori žrtvam ali monitoringa situacije.

Na panelu o vlogi parlamentov je evropski poslanec Matjaž Nemec poudaril pomen zavedanja, da so izvoljeni predstavniki odsev in zgled družbe, zato njihovo obnašanje nosi veliko težo. Mladi voditelji so se strinjali, da bo v prihodnje potrebno več naporov v dvig politične kulture med poslanci in izrazili prepričanje, da je je Evropski parlament lahko tudi zgled nacionalnim evropskim parlamentom, v katerih je javnost prevečkrat priča neprimernemu govoru med poslanci ali celo sovražnemu govoru namenjenemu posamezni družbeni skupini.

Udeleženci izobraževanja so se strinjali, da si mora Evropski parlament še naprej prizadevati za krepitev kulture dialoga in se odločno odzivati na poskuse utišanja in diskriminacije ranljivih skupin.