Danes sem na Evropsko komisijo naslovil dva, med seboj povezana sklopa vprašanj. Oba se nanašata na perečo problematiko slovenskih državljank in državljanov, kateri so močno vezani na sosednjo Italijo, ali v tej državi delajo ali pa imajo zaradi mešanih zakonov življenja razpeta na obeh straneh meje, v Italiji pa nimajo stalnega prebivališča. Vprašanji se nanašata na otroške dodatke ter na registracijo vozil na leasing.

Ravno zaradi neizpolnjevanja pogoja stalnega prebivališča so ti prikrajšani za vrsto pravic ter obremenjeni še z dodatnimi, dolgimi administrativnimi postopki Komisijo sem opozoril na veliko verjetnost diskriminatornosti ukrepa Italije, ko čezmejnim delavcem s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ne pripadajo več otroški dodatki v Italiji. Obstajajo utemeljeni pomisleki, da je prizadeta točno določena skupina delavcev, pri čemer bi lahko prišlo do diskriminacije na podlagi državljanstva. Kot je bilo na primer pri avstrijski indeksaciji otroških dodatkov glede na državo prebivališča delavca, zaradi česar je Evropska komisija že tožila Avstrijo pred Sodiščem EU, mnenje generalnega pravobranilca o kršitvah prava EU pa je bilo v tem primeru nedvoum
Pričakujem, da Komisija pojasni dano problematiko ter se izreče o skladnosti ukrepa s pravom Evropske unije in načelom prepovedi diskriminacije na podlagi državljanstva. Prav tako pričakujem odgovor glede morebitne namere Komisije za pravno reševanje ukrepov na Sodišču EU.
Komisiji sem podal še vprašanja glede sprememb, ki jih je Italija konec marca 2022 uveljavila glede registracije avtomobilov na leasing za delavce migrante v Italiji. Po novih pravilih so te zahteve zelo stroge, med drugim vključujejo v italijanščino prevedeno ter na sodišču overjeno pogodbo za leasing avtomobila ter plačilo takse v Italiji. Nov ukrep za delavce migrante zaradi njihovega kraja prebivališča otežuje izvrševanje pravice do prostega pretoka delavcev. Za obe tematiki pričakujem pojasnila Komisije.
Vprašanje glede registracije vozil na leasing: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-002039_SL.html