“Verjamem, da danes podpisan načrt omogoča razrešitev gordijskega vozla reforme azilne in migracijske politike, ki je zaradi nesoglasji evropskih držav že od leta 2016 v slepi ulici!«, je ob današnjem slovesnem dogodku poudaril Matjaž Nemec (SD/S&D), ki je tudi eden izmed poročevalcev Evropskega parlamenta za reformo EU azilnega sistema.

Danes so v Bruslju najvišji predstavniki vseh treh ključnih zakonodajnih institucij podpisali skupno izjavo, v kateri se Evropski parlament ter pet prihajajočih predsedstev Sveta Evropske unije zavezujejo k sprejetju reforme pravil EU o migracijah in azilu do evropskih volitev v 2024. V prisotnosti poročevalcev med njimi Matjaža Nemca so načrt v imenu Evropskega parlamenta podpisali predsednica EP Roberta Metsola, v imenu Sveta stalni predstavniki Češke, Švedske, Španije, Belgije in Francije ter v imenu Komisije evropska komisarka za notranje zadeve Ylva Johansson.

Na slovesnosti je bil kot poročevalec za kvalifikacijsko uredbo navzoč evropski poslanec Matjaž Nemec, ki je ob podpisu poudaril: »To je nedvomno trenutek brez primere, ki nas pogajalce zavezuje k dokončanje reforme zakonodajnega okvira za azil in migracije pred koncem aktualnega mandata parlamenta. EU migracijska in azilna politika že več let zastrupljata politično ozračje v EU, zaradi katerih največjo škodo plačuje ravno schengen. To več let na svoji koži nenazadnje čutimo tudi Slovenci zaradi nadzorov na meji z Avstrijo.«

»Zaradi večletnih nesoglasji je danes še vedno ogrožena evropska enotnost in pa z njo kot ena izmed temeljnih vrednot: solidarnost! Zato je ključno, da razbijemo tabu EU politike migracij tako, da končno dosežemo dogovor za učinkovito upravljanje z migracijami. Ta mora na eni strani obvarovati pravico do azila in pomagati ljudjem v stiski ter preprečiti zlorabe sistema in obvarovati evropske meje. Samo tako bomo lahko resnično razrešili eno izmed najdaljših kriz, obvarovali življenja in ljudem povrnili dostojanstvo, populistom in skrajni desnici pa odvzeli orožje za poceni nabiranje političnih točk,« je še zaključil poslanec Nemec.

Uradno sporočilo za javnost EP: https://www.europarl.europa.eu/news/sl/press-room/20220905IPR39714/migration-and-asylum-roadmap-on-way-forward-agreed

Podpisan dokument: https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20220907RES39903/20220907RES39903.pdf