Ena mojih prioritetnih vsebin dela v Evropskem parlamentu je odprava ovir za ljudi, ki živijo na obmejnih območjih ali delajo ter so drugače tesno  povezani s sosednjimi državami.

Danes je reševanje teh perečih vprašanj dobilo nov zagon. In zavezo, ki sva jo sprejela skupaj s komisarjem za delo in socialne zadeve Nicolasom Schmitom.

S komisarjem Schmitom klenila sva namreč, da v pričetku prihodnjega leta organiziramo konferenco na ravni EU, na kateri bomo naslovili konkretne težave ljudi, živečih ob meji, ter pripravili nabor konkretnih ukrepov za odpravo njihovih težav. V Evropski uniji kar 150 milijonov ljudi namreč živi ob meji ali obmejnih regijah.

Skupni imenovalec vseh izzivov bi lahko strnili v:

  • nedoslednost spoštovanja skupnih vrednot in zavez EU, ki morajo veljati ne glede na državo bivanja, dela, državljanstva držav EU,

  • razlike v zakonodajah nacionalnih držav pri uveljavljanju pravic s področja socialne varnosti, zdravstva ter davkov ter

  • številne administrativne ovire med postopki dveh sosednjih držav EU.

Ob tem sem komisarja Schmita spomnil na moje vprašanje Evropski komisiji o problematiki slovenskih državljanov, ki delajo v Italiji, a v sosednji državi nimajo stalnega prebivališča in so zato prikrajšani za vrsto pravic, med drugim pri prejemanju otroških dodatkov.

Strinjala sva se, da na področju pravic čezmejnih delavcev ostaja veliko nerazrešenih izzivov, v nekaterih primerih celo diskriminacije, ki jih je treba odpraviti. Na tem mestu pozdravljam tudi prizadevanja komisarja za iskanje skupnih rešitev za čezmejne delavce, ki del službenih obveznosti opravljajo na daljavo. S temi vprašanji se namreč name obračajo državljani in državljanke, ki delajo od doma, sedež njihovega dela pa je v eni izmed sosednjih držav članic EU. 

Prav tako sva se strinjala, da je agenda boljše prihodnosti EU, agenda socialdemokratskih politik, ki na osredje mesto postavljajo človeka, delo in pravico do dostojnega življenja. Komisarju sem se zahvalil za napore pri sprejetju direktive o evropski minimalni plači, s katero je narejen pomemben korak k bolj solidarni in bolj pravični skupnosti, vsekakor pa to ne sme biti zadnji korak!

Namreč milijoni delavcev po vsej Uniji, tudi v Sloveniji z minimalno plačo danes ne more preživeti, kaj šele dostojno živeti, kar je nedopustno. Sam bom naredil vse, kar je v moji moči, da to vprašanje postane vsakodnevna agenda vseh pristojnih institucij EU.