"Trg vse bolj obvladuje podivjani kapital, ki na plečih delavcev zasleduje zgolj rekordne dobičke. Konservativnih in mestoma kompromisarskih politik imamo dovolj. Veliko razlogov za optimizem ni," je ob razpravi Evropskega parlamenta v Strasbourgu glede ponovne pridobitve konkurenčne prednosti EU poudaril evropski poslanec. 

Celotno izjavo objavljamo v nadaljevanju. 

"Brez močnega, robustnega in konkurenčnega gospodarstva bo Evropska unija v prihodnje povsem zaostala za svetom.
Trg vse bolj obvladuje podivjani kapital, ki na plečih delavcev zasleduje zgolj rekordne dobičke. Konservativnih in mestoma kompromisarskih politik imamo dovolj. Veliko razlogov za optimizem ni.
Trend lahko obrnemo zgolj z večjimi vlaganji v delavce, ter v raziskave, razvoj in inovacije. Samo s tem bomo okrepili evropsko industrijsko bazo, ki bo konkurenčna tudi v svetu.
Evropa ima edinstveno priložnost, da postane prvi ekosistem za razvoj inovativnih zagonskih podjetij. Dodatne napore moramo vložiti v boj proti davčnim oazam. Izboljšati moramo davčni sistem, da bo ta pravičen, in da ne bo z davčnimi odpustki bogatil žepe multinacionalk.
Povsem očitno je, da bo zmagovalec tisti, ki bo sposoben v spremembah poiskati konkurenčne prednosti ter v sinergijo povezati potrebne podnebne, tehnološke in družbene premike.
Treba bo spremeniti narativ, da sta umetna inteligenca ter zelene tehnologije nekaj, kar ovira evropsko gospodarstvo. Sta priložnost!
Razvoj in z njim konkurenčnost nista več merilo uspešnosti družbe, temveč predpogoj za njeno preživetje. Delo se mora izplačati in mora omogočati dostojanstveno življenje vsem.
Evropa mora ostati socialna in pravična. Garancija zanjo pa smo zgolj evropska socialna demokracija.
Tudi na prihodnjih volitvah!"