Evropski poslanec Matjaž Nemec (S&D/SD) se je v Strasbourgu na pobudo Evropske komisarke za notranje zadeve Ylvo Johansson danes sestala na delovnem pogovoru o prihodnosti EU ter izzivih azilne in migracijske politike, tudi glede na moje nove delovne naloge, povezane z vlogo enega od poročevalcev Evropskega parlamenta pri reformi skupnega evropskega azilnega sistema.

S komisarko Ylvo Johansson sva se strinjala, da aktualni časi izjemno zahtevni in terjajo enotno držo Evropske unije. Evropski parlament ostaja ključen zaveznik Komisije pri obrambi solidarne Evrope in pri iskanju rešitev, ki bi omogočali razrešiti gordijski vozel evropske azilne in migracijske politike. V volgi poročevalca od enega od dosjejev iz 2016 reforme ostajava zavezanu skupnim ciljem in vrednotam.
Čaka nas zahtevno obdobje, prepričan pa sem, da tudi in prav tovrstna delovna srečanja, ki dane izzive naslavljajo s konstruktivnim pogovorom, veliko predlogi, pogledi ter stalnim uvidom na vrednote EU, pripomorejo k dobrim rešitvam. Še posebej, če imaš na drugi strani sogovornika kot je komisarka Johansson, s katero deliva socialdemokratsko pot.