Evropski poslanec Matjaž Nemec se je v Bruslju udeležil zasedanja odbora za zunanje zadeve (AFET), na katerem so poslanci opravili razpravo o napredku Srbije, Kosova ter Bosne in Hercegovine na njihovi poti v EU ter zanje glasovali tudi o poročilih o napredku. 

Ob glasovanju je poslanec Nemec poudaril: "Tako je naneslo, da so moja prva glasovanja na Odboru za zunanje zadeve (AFET) v Evropskem parlamentu pretežno zaznamovana z regijo Zahodnega Balkana in njeno evropsko perspektivo. Politično občutljiva vprašanja širitvene politike na Zahodni Balkan (ZB) so zame, kot Evropskega poslanca iz Slovenije, izjemno pomembna. Sam zagovarjam širitev Unije na našo soseščino, ker trdno verjamem v projekt močne Evropske Unije, ki je to lahko le s povezovanjem in solidarnostjo. Verjamem, da si ljudje zaslužijo varnejše, stabilnejše okolje in nenazadnje več priložnosti, ki jih ponuja članstvo."
"Na današnjem zasedanju AFET odbora smo torej glasovali o še zadnjem sklopu poročil o napredku držav ZB, in sicer (o poročilih) o Srbiji, Kosovu ter Bosni in Hercegovini. Pozdravljam, da Evropski parlament ostaja nedvoumno zavezan krepitvi odnosov z vsemi državami iz regije, pri čemer naj izpostavim Srbijo in Črno Goro, kot uradni državi kandidatki. Kot član EP delegacije za odnose s Srbijo želim poudariti, da me močno skrbi negativna retorika vladajočih uperjena proti Uniji in posledično vedno nižja javna podpora za članstvo države v Uniji. Prav tako bi opozoril na pomembnost usklajene srbske varnostne in zunanje politike s skupno zunanjo politiko Unije, kar je pogoj za pristopni proces."
"Zavedam se, da je pot do Unije kompleksna, dolgotrajna in trnova, a mogoča. Verodostojna širitvena perspektiva zahteva močno politično voljo in trajnostna prizadevanja za izvajanje reform, med katerimi so ključna tista, ki zadevajo spoštovanje vladavine prava," je še zaključil Nemec.