Danes smo v Evropskem parlamentu potrdili prvi zakon na svetu, ki ureja področje umetne inteligence. Evropska unija  s tem dokazuje, da je prvovrstni akter, ki se zaveda hitrosti razvoja umetne inteligence, njenih izjemnih učinkov na družbo ter vseh izzivov, ki jih umetna inteligenca prinaša. Vedno močnejša prisotnost umetne inteligence v življenju vsakega posameznika vzbuja tako zanimanje kot skrb glede etike in zasebnosti podatkov ter nenazadnje njenega vpliva na prihodnost delovnih mest.

Ključen doprinos zakonu s strani naše skupine, Socialistov in demokratov, je, da zaščitimo ljudi in njihove temeljne pravice ne glede na razvoj tehnologije. To si štejemo za veliko zmago!

Zaščitili smo delavce in sindikate, ki bodo morali biti o uporabi UI na delovnih mestih vnaprej obveščeni. Z zakonom želimo preprečiti tudi vse smo morebitne zlorabe organov, ki bi na podlagi biometričnih podatkov sklepali o posameznikovi bodisi etični, verski ali politični pripadnosti.

Potrošniki imamo po zakonu pravico, da se ob morebitnih kršitvah oziroma prekoračitvah uporabe UI pritožimo in zahtevamo pojasnila, prepoved velja tudi za  kakršnakoli socialna, družbena točkovanja.

S to zgodovinsko zakonodajo smo v Evropskem parlamentu  stopili na stran ljudi, namreč velika večina vprašanih Evropejk in Evropejcev zahteva, da je treba ljudi zaščititi pred tvegano ali neetično uporabo digitalnih tehnologij, vključno z umetno inteligenco. Prav tako vprašani verjamejo, da ima lahko omejena in odgovorna raba UI tudi pozitivne učinke na naša življenja